Bokslutskommuniké 2018 Azelio AB

2018 var ett positivt och händelserikt år för Azelio. Demonstrationen av bolagets egenutvecklade lagringsteknologi gav uppmärksamhet världen över och resulterade i förfrågningar från potentiella kunder i fler än 50 länder. Bolagets utveckling och industrialisering fortlöper enligt plan mot en fullskalig verifikationsanläggning i Marocko senare i år och mindre kommersiella projekt nästa år som följs av större volymer. Under fjärde kvartalet noterades Azelio på Nasdaq First North. I samband med detta tillfördes bolaget 242 miljoner kronor före emissionskostnader och fick 2 200 nya ägare, däribland ett antal starka och långsiktiga institutioner.

Finansiell utveckling koncern

Kvartal 4: oktober–december 2018

         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till 26 005 (5 783) tkr

         Rörelseresultatet EBIT ökade till -26 390 (-31 423) tkr

         Resultat per aktie -0,16 (-0,16), kr

         Periodens resultat ökade till -26 341 (-31 329) tkr

         Kassaflödet ökade till 252 679 (-26 336) tkr, hänförligt till emission vid notering

 

Helår: januari– december 2018

         Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till   70 341 (78 602) tkr

         Rörelseresultatet EBIT ökade till -91 959 (-95 645) tkr

         Resultat per aktie -0,77 (-0,77), kr

         Periodens resultat ökade till -91 845 (-97 443) tkr

         Kassaflödet ökade till 313 011 (-2 596) tkr, hänförligt till emissioner under 2018

         Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret  

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEPressmeddelande Bokslutskommunike 2018 SWEJonas Eklind – VD
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: 070-940 35 80

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08:00 (CET). 

Om Azelio
Azelio är ett privat svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med högeffektiv och modulär koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES) för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 90 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Om oss

Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13h vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har drygt 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.