Delårsrapport Azelio: Verifieringsprojektet har startat

Report this content

Verifieringen av Azelios lagringsteknologi startade tillsammans med det ledande bolaget för certifieringar, DNV-GL. På en av världens största solparker, Noor i Marocko, arrangerades en invigningsceremoni av Azelios energilager. Bland deltagarna fanns regeringsrepresentanter, Världsbanken och IFC. Med anledning av rådande reserestriktioner för COVID-19 fokuserar verifieringen inledningsvis på anläggningen i Åmål. Förberedelserna för att starta ytterligare fyra energilagringsenheter för verifiering i Abu Dhabi tillsammans med bolagets samarbetsparter Masdar och Khalifa University fortlöper planenligt.

Azelios kommersiella framgångar fortsatte under första kvartalet med en tecknad avsiktsförklaring med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), avseende ett projekt i Jordanien som ska bana väg för ett kommersiellt samarbete motsvarande ca 25 MW. HAE är också tänkt att bli Azelios försäljnings-, installations- och O&M-partner i Jordanien.

Väsentliga händelser

 • Nyemission om 350 Mkr före transaktionskostnader registrerades
 • Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien
 • Anläggningarna i Noor och Åmål invigdes
 • DNV-GL utsågs till verifieringspartner
 • Verifieringsprojektet startade

Finansiell utveckling koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 128 (508) tkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -44 991 (-28 101) tkr
 • Resultat per aktie före och efter utspädning -0,51 (-0,67) kr
 • Periodens resultat uppgick till -45 089 (-28 184) tkr
 • Kassaflödet uppgick till 237 459 (-73 071) tkr
 • Kassa och bank uppgick till 293 221 (258 229) tkr

För mer information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – VD                                       
Email: jonas.eklind@azelio.com                  
Tel: +46 709 40 35 80                                  

Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Azelio AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2020 kl. 08:00 (CET).  

Om Azelio

Azelio är ett publikt svenskt företag som specialiserat sig på lagring av termisk energi med produktion av el och värme. Tekniken är revolutionerande för sin unika förmåga att producera el och värme från lagret under 13 timmar vid nominell effekt. Systemet lagrar energi i återvunnet aluminium och har en total effektivitet på upp till 90% från energi till värme och el. Lösningen är skalbar och kostnadseffektivt från 0,1 MW upp till 100 MW och har ingen reducerad kapacitet över tid. Azelio har över 150 anställda med huvudkontor i Göteborg, produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt en närvaro i Stockholm, Peking, Madrid och Marocko. Sedan starten 2008 har företaget investerat över 1,5 miljarder kronor i teknisk utveckling. Azelio är noterat på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är företagets Certified Advisor: +46 (0) 8-528 00 399, info@fnca.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar