Invigning av Azelios energilager i Åmål

Report this content

Under onsdagen invigde Azelio sitt verifieringsprojekt i Åmål inför media och lokalt inbjudna gäster. Installationen i Åmål är identisk med den installation som finns placerad i en av världens främsta solparker i Ouarzazate i Marocko. Azelio kommer även under 2020 att installera ytterligare ett projekt i Abu Dhabi.  

I Azelio’s utvecklingscenter i Åmål finns test- och utvecklingsverksamheten som optimerar systemen som nu börjat installeras på olika platser i världen. Två system är placerade i anslutning till centret i Åmål och ytterligare två är placerade i Ouarzazate Power Station i Marocko, en av världens främsta solparker. Under 2020 kommer även fyra system att installeras i Abu Dhabi, tillsammans med Masdar och Khalifa University, med syfte att inkludera Azelios teknologi i Masdars produkterbjudande.  

Under onsdagen ägde en invigning av systemet i Åmål rum, inför inbjudna media och lokala gäster.

”Vi är mycket stolta över att få visa upp vår lösning som är en viktig pusselbit i den globala omställningen från fossilt till förnybart. Genom att göra förnybar energi tillgänglig dygnet runt till en låg kostnad så kan vi både öka produktiviteten från befintliga installationer av sol- och vindkraft och möjliggöra en hållbar utveckling i de delar av världen som idag är beroende av dieselgeneratorer”, säger Azelios VD Jonas Eklind.

Azelio har utvecklat en lösning för att lagra förnybar energi och göra den tillgänglig dygnet runt i form av el och värme. Systemet använder återvunnen aluminium som lagringsmedia, innehåller inga sällsynta mineraler och är helt utsläppsfritt. Det återvunna aluminiumet utsätts inte heller för någon degradering i kapacitet över tid. Azelio har under 2019 och inledningen av 2020 tecknat sju avsiktsförklaringar och kommer under första kvartalet av 2020 att inleda verifieringen av sin teknologi i Marocko. Verifieringsdata kommer sedan att kunna användas av kunder för att bland annat finansiera projekt med Azelios teknologi. De första kommersiella installationerna planeras under slutet av 2020, följt av serieproduktion som startar i Azelios fabrik i Uddevalla under 2021.   

Prenumerera

Media

Media