• news.cision.com/
  • Azelio/
  • Verifieringsprojektet i Marocko med Azelios energilager tillsammans med solpaneler öppnar för etablering på nya marknader

Verifieringsprojektet i Marocko med Azelios energilager tillsammans med solpaneler öppnar för etablering på nya marknader

Report this content

Azelios verifikationsprojekt i Marocko, som för närvarande är under uppbyggnad och förväntas producera el i slutet av året, kommer att använda el från solceller (PV) för att ladda bolagets egenutvecklade termiska energilager för produktion av förnybar el dygnet runt. Det står klart sedan Azelio slutit avtal med det marockanska företaget Jet Energy för leverans och installation av projektets solpaneler.

Azelios teknologi för termisk energilagring med hållbar elproduktion har, som tidigare kommunicerats, breddats från lagring av koncentrerad termisk solenergi (CSP) till att även kunna ladda lagret med hjälp av el från exempelvis PV och vindkraft. Den nya möjligheten har medfört att det bedömda värdet av de kvalificerade kundförfrågningar ökat till 3 900 MW, från tidigare 1 000 MW.

För att möta de potentiella kundernas efterfrågan av högeffektiva lagringslösningar har Azelio slutit ett avtal med Jet Energy som möjliggör användning av PV i verifikationsprojektet i Marocko. Det innebär förbättrad kostnadseffektivitet och högre jämförbarhet i den data som ska utgöra grunden för huvuddelen av de potentiella projekten.

“Användandet av PV för att ladda Azelios termiska energilager i verifikationsprojektet i Marocko är avgörande för Azelio eftersom systemkonfigurationen blir mer kostnadseffektiv och antalet adresserbara marknader ökar. Azelio kan nu erbjuda sin produkt i geografiska marknader med förutsättningar för PV, men som saknar rätt förutsättningar för koncentrerad solenergi, exempelvis Indien. Lagret kan också laddas via el från andra förnybara energislag och enheten går att anslutas till ett elnät, vilket passar i exempelvis Sverige och övriga Norra Europa. Att Jet Energy kan hjälpa oss att realisera detta är värdefullt för att vi ska få den data som behövs för våra första kommersiella installationer under 2020 och att vi ska kunna starta volymleveranser 2021,” säger Jonas Eklind, VD för Azelio.

Ytterligare en fördel med metodvalet är att lagret, när det laddas genom PV-genererad elektricitet, placeras på marken istället för på ett torn, som när det laddas genom koncentrerad solenergi. Att placera lagret på marken möjliggör för utnyttjande av både el och alstrad värme, vilket gör att Azelios system kan uppnå hela 90 procent i total systemverkningsgrad från el till energi.

Azelios tidigare kommunicerade tidplan för verifikationsprojektet i Marocko ligger fast. Anläggningen förväntas producera el i slutet av 2019 och verifiering påbörjas enligt plan i början av 2020. Jet Energy, som har varit en central leverantör i verifieringsprojektet från start, har nu fått i uppdrag att leverera och installera de solpaneler som ska användas för att ladda Azelios termiska energilager.
  

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Eklind – CEO
Email: jonas.eklind@azelio.com
Tel: +46 709 40 35 80

 

Om Azelio
Azelio är ett publikt svenskt bolag, specialiserade på Stirling-baserade energilösningar med termisk energilagring för produktion av hållbar el vid behov. Teknologin är revolutionerande för sin flexibilitet att verka i system med andra förnybara lösningar och för sin unika förmåga att lagra energin under lång tid för produktion av hållbar el under 13 timmar vid nominell effekt, till en låg kostnad. Bolaget har över 100 anställda med huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Göteborg och Åmål, samt internationella kontor i Kina, Spanien och Marocko. Sedan starten 2008 har bolaget investerat över en miljard kronor i teknisk utveckling av Stirlingmotorn och energilagret. I juni 2018 bytte företaget namn från Cleanergy till Azelio och i december 2018 noterades bolaget på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se, är Certified Adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar