Återköp av konvertibler och syntetiska optioner

ÅTERKÖP AV KONVERTIBLER OCH SYNTETISKA OPTIONER Den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB beslutade den 22 augusti 2001 att erbjuda återköp av utestående konvertibler i bolaget. Totalt 181 innehavare av konvertibla skuldförbindelser i Bergman & Beving valde att acceptera erbjudandet, och har sålt konvertibla skuldförbindelser motsvarande ett nominellt belopp om 18,5 MSEK. Total köpeskilling uppgår till 18,8 MSEK. Efter genomfört återköp kvarstår konvertibla skuldförbindelser med ett nominellt belopp om 82,3 MSEK. Konvertering kan ske under perioden 1 juli 2002 - 15 september 2004 till en konverteringskurs om 45,70 SEK per aktie. Vid full konvertering av det kvarstående konvertibellånet blir utspädningen 6,1 procent. I december månad har styrelsen fattat beslut om att erbjuda återköp av syntetiska optioner. Detta återköpserbjudande accepterades av 134 optionsinnehavare. Totalt har Bergman & Beving återköpt 661 500 syntetiska optioner motsvarande 1 726 515 underliggande aktier i Bergman & Beving. Vid återköpet betalar Bergman & Beving en premie om 10,00 SEK per option, totalt 6,6 MSEK. Efter genomfört återköpserbjudande kvarstår 3 000 syntetiska optioner motsvarande 7 830 underliggande aktier i Bergman & Beving. Varje syntetisk option berättigar till köp av 2,61 underliggande aktier med lösenpris på 45,80 SEK per aktie. De utestående optionerna löper till och med den 13 januari 2003. I och med återköp av syntetiska optioner har 1 265 000 aktier av totalt 1 271 000 aktier i aktie-swap-avtal med Handelsbanken konverterats till syntetiskt återköpta aktier från att tidigare utgjort kurs-säkring för optionsprogrammet. De syntetiskt återköpta aktierna motsvarar 4,4 procent av totalt antal aktier i bolaget. Innehavet av tidigare återköpta aktier uppgår till 765 200 motsvarande 2,7 procent av totalt antal aktier. Motiven till återköpserbjudandena är att Bergman & Beving, efter utdelningen av aktierna i Addtech och Lagercrantz Group, är ett annat bolag än det i vilket innehavare av konvertibla skuldförbindelser och syntetiska optioner investerade i. Vidare fungerar inte de konvertibla skuldförbindelserna eller de syntetiska optionerna som avsett incitament för de innehavare som inte längre har sin anställning i Bergman & Beving. Återköpen har skett på marknadsmässiga villkor. Stockholm den 19 december 2001 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Anders Engström, Bergman & Beving AB, telefon +46-8-660 10 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/04/20020604BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

B&B TOOLS AB tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror.

Dokument & länkar