Bergman & Beving förstärker erbjudandet mot processmarknaden i Norge

Report this content

Bergman & Beving förstärker erbjudandet mot processmarknaden i Norge · Bergman & Beving MediTech förvärvar verksamheten inom ProsessTek AS. · Omsättningstillskottet uppgår till cirka 5 MNOK per år. Bergman & Beving MediTech är med en omsättning på cirka 730 MSEK en ledande leverantör i Norden av lösningar och produkter inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror. Dotterbolaget Bergman AS är en av Norges ledande leverantörer av högteknologiska laboratorieinstrument och processutrustning till industri, vård och forskning. Som ett led i den vidare satsningen mot processmarknaden i Norge övertar nu Bergman AS verksamheten inom ProsessTek AS. ProsessTek erbjuder lösningar och produkter för kontroll och analys inom framförallt bryggeri- och livsmedelsindustrin. Verksamheten inom ProsessTek har tre anställda och en omsättning på cirka 5 MNOK. Förvärvet bedöms inte ha någon påverkan på Bergman & Bevings vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 15 oktober 2002 BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Knut Harald Hansen, VD, Bergman AS, telefon +47-63 83 56 34 Göran Hagsten, vVD, Bergman & Beving MediTech AB, telefon 08-594 11 350 Bergman & Beving tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter till industri- och byggsektorn samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror till industri, vård och forskning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder SEK och har omkring 1 400 anställda. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00880/wkr0002.pdf

Dokument & länkar