Bolagsstämma i Bergman & Beving AB 26 augusti 2002

Report this content

BOLAGSSTÄMMA I BERGMAN & BEVING AB 26 AUGUSTI 2002 Utdelning Utdelningen fastställdes till 1,75 SEK per aktie. Styrelse Följande styrelseledamöter omvaldes: Per Axelsson Anders Börjesson Tom Hedelius Per-Olof Söderberg Stefan Wigren Återköp egna aktier Den ordinarie bolagsstämman i Bergman & Beving AB har i dag beslutat att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva och avyttra aktier i bolaget. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till vid förvärvstillfället gällande börskurs. Förvärv av egna aktier begränsas av att bolagets totala innehav av egna aktier ej vid något tillfälle får överstiga 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Avyttring av bolagets egna aktier skall kunna ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, dock ej över Stockholmsbörsen. Avyttring får ske för att finansiera förvärv av företag eller verksamhet. Nästa rapport Delårsrapport avseende sex månader kommer att offentliggöras den 20 november 2002. Stockholm den 26 augusti 2002 BERGMAN & BEVING AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00750/wkr0002.pdf

Dokument & länkar