Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 (3 månader)

Report this content

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2002 (3 månader) * Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 23% till 37 MSEK (30). * Nettoomsättningen ökade med 5% till 957 MSEK (912). * Resultatet efter finansnetto, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 34 MSEK (29). * Kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklades positivt - uppgick till 24 MSEK (-25) för perioden. * Strategiskt förvärv av TengTools slutfördes i juni 2002. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00500/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00500/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar