Konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB

Report this content

Konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB Ordförande, Vice Ordförande, VD och vVD Tom Hedelius omvaldes till ordförande. Till vice ordförande omvaldes Anders Börjesson. Som tidigare utsågs Stefan Wigren till verkställande direktör samt Mats Björkman och Carl Johan Lundberg till vice verkställande direktörer. Nomineringskommitté Nomineringskommittén för val av styrelseledamöter består av Tom Hedelius och Anders Börjesson som i samråd med representant för större aktieägare tar fram förslag till bolagsstämman. Stockholm den 26 augusti 2002 BERGMAN & BEVING AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/26/20020826BIT00770/wkr0002.pdf

Dokument & länkar