Ränteskillnadsersättning och lösen av lån vid försäljning av konvertibler

Ränteskillnadsersättning och lösen av lån vid försäljning av konvertibler För de konvertibelinnehavare som har ett lån i Handelsbanken som är kopplat till de konvertibler som du vill sälja, är ränteskillnadsersättningen fastställd till 45 kronor per post. Om du har ett lån i Handelsbanken som är kopplat till de konvertibler som du säljer, är du enligt lånevillkoren skyldig att lösa det lånet. Lånets storlek (inklusive upplupen ränta och ränteskillnadsersättning) är dock något högre än det du erhåller från försäljningen av konvertiblerna. Om du säljer dina konvertibler måste du därför göra en separat inbetalning till banken på mellanskillnaden. Inbetalningen skall göras genom att senast den 7 december 2001 sätta in beloppet på det avkastningskonto som är kopplat till dina konvertiblers VP-konto. Du kommer att få en inbetalningsavi per post omkring den 5 december 2001, som bekräftar vilket belopp du skall sätta in på ditt avkastningskonto. Nedanstående tabell visar hur stor inbetalningen blir, vid försäljning av 1, 5 respektive 15 poster. Hela meddelandet kan laddas ner från medföljande länk. Ränteskillnadsersättning Bergman & Beving AB (publ) BERGMAN & BEVING AB (publ) För ytterligare information kontakta: Anders Engström, Bergman & Beving AB, telefon +46-8-660 10 30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/29/20020529BIT01100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/05/29/20020529BIT01100/wkr0002.pdf

Om oss

B&B TOOLS AB tillhandahåller lösningar och produkter inom verktyg och förnödenheter samt inom laboratorieinstrument, diagnostikautrustning och förbrukningsvaror.

Dokument & länkar