B3 bildar Healthtech-bolag och stärker sitt erbjudande mot vårdsektorn

Report this content

Efterfrågan på digitalisering inom vården ökar. B3 Consulting Group har sedan många år tillbaka spetskompetens och djup branschkunskap inom vården med många av Sveriges regioner som kunder. För att stärka erbjudandet mot vårdsektorn bildas nu ett nytt bolag med fokus på teknikinriktade tjänster och konsulter med gedigen kunskap om den teknik som vårdens digitalisering kräver.

- Vård och omsorg är en viktig kundgrupp för oss på B3 och genom den nya satsningen stärker vi vårt erbjudande och blir en ännu starkare partner till vårdsektorn. Det nya Healthtech-bolaget med djup teknisk kunskap inom vård-IT blir ett starkt komplement till vårt befintliga bolag B3 Healthcare Consulting, vilket kommer skapa nya möjligheter både för våra befintliga och nya kunder, säger Jörgen Samuelsson, Branschansvarig för offentlig sektor på B3.

Det nya Healthtech-bolaget kommer att erbjuda kunderna både expertstöd av en enskild konsult och helhetsåtaganden inom exempelvis förvaltning och projekt. Expertroller som kommer att rymmas inom bolaget är bland annat integrationsexperter, arkitekter, systemutvecklare, hälsoinformatiker och kravanalytiker. 

Tre personer har rekryterats från HiQ för att driva den nya satsningen; Peter Lager, Christina Löfgren och Patrik Wahlberg. De kommer att tillträda sina roller på B3 successivt under året.

Peter Lager kommer att leda det nya bolaget, och har sedan 2004 byggt verksamheter och konsulttjänster för att förbättra och effektivisera den svenska hälso- och sjukvårdbranschen. Peter har senast varit ansvarig för HiQs satsning inom hälso- och sjukvårdsbranschen där han i sin roll har varit affärsutvecklare, affärsområdeschef och segmentsansvarig. Christina Löfgren har gedigen erfarenhet av konsultbranschen, i synnerhet med inriktning e-hälsa. Christina blir konsultchef inom det nya bolaget. Patrik Wahlberg kommer anta rollen som Account Manager för hälsa- och sjukvård på B3. Patrik har 30 års erfarenhet av affärsutveckling inom IT branschen varav 20 år inom e-hälsa. 

För mer information, kontakta gärna Jörgen Samuelsson, telefonnummer 0733-21 05 00.

Prenumerera