B3 förvärvar Nuway

Report this content

 

B3 Consulting Group AB (publ) förvärvar 58 procent av konsultbolaget Nuway AB med 50 medarbetare och verksamhet i Malmö och Stockholm. Nuway blir en del av B3-koncernen från och med 1 juli 2019.

Nuway förväntas omsätta cirka 50 MSEK under 2019 med god lönsamhet. B3 betalar kontant köpeskilling motsvarande pro rata-delen av eget kapital och 4,7 gånger rörelseresultatet för 2019. Av köpeskillingen utfaller cirka 11 MSEK vid tillträdet 1 juli och återstoden efter utgången av 2019. B3 har även option att förvärva resterande aktier i Nuway till en köpeskilling baserad på Nuways utveckling över de närmaste 3,5 åren.

Nuway grundades 2016 och är ett konsultbolag med familjekänsla, som erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling där medarbetaren alltid står i fokus. Det förvärvade bolaget får de nya namnet B3 Nuway AB.

– Vi arbetar löpande med att komplettera verksamheten med värdeskapande förvärv. Nuway är ett välskött specialistbolag som visar hög tillväxt och god lönsamhet. Det har en entreprenöriell ledning och kompetens och engagemang hos alla medarbetare. Med det starka momentum vi har kring utveckling och innovation är vi väldigt glada att med detta kunna stärka vår leveransförmåga ytterligare i Stockholm och Öresundsregionen, säger Sven Uthorn, B3s VD och koncernchef.

– Vi ser stora möjligheter att utveckla Nuway vidare tillsammans med B3. Som en del av det större sammanhanget räknar vi med flera positiva synergieffekter för våra medarbetare. Tillsammans med B3 kan vi skapa utmanande uppdragsmöjligheter och samtidigt ge våra kunder ett ännu starkare erbjudande, säger Fredrik Tingvall, VD och grundare av Nuway.

För mera information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3 Consulting Group AB (publ), sven.uthorn@b3.se, tel. 070-899 3670
Fredrik Tingvall, VD och grundare Nuway AB, fredrik.tingvall@nuway.se, tel. 073-524 4674

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 14.50 CET.

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se