B3IT startar joint venture i Polen

B3IT Management AB (publ) etablerar nu ett nytt konsultbolag i Warszawa, samägt med lokala entreprenörer. Avsikten är att lansera B3ITs framgångsmodell utanför Sverige.

Satsningen görs tillsammans med entreprenörerna Martin Nilsson och Rafal Dabkowski, som tidigare har arbetat med att framgångsrikt bygga upp ett Gasell-vinnande IT-outsourcing-bolag. Genom ett joint venture-samarbete med B3IT kommer det nya bolaget att erbjuda polska och internationella kunder kvalificerade konsulttjänster inom bland annat systemutveckling och förvaltning, projektledning och business intelligence.

Polen har en snabbt växande ekonomi och IT-branschen i Polen sysselsätter idag närmare 150.000 individer, vilket ger goda förutsättningar för etablering av den nya verksamheten.

– Entreprenörskap och fokus på erfarna medarbetare har varit avgörande för att bygga upp B3IT-koncernen till i dag över 500 medarbetare, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef i B3IT. Vi ser nu fram emot att få arbeta med Martin och Rafal, för att för första gången tillämpa vår framgångsmodell även utanför Sveriges gränser.

– Vår avsikt är att kombinera skandinavisk företagskultur med polskt affärsdriv och därigenom attrahera marknadens bästa konsulter, säger Martin Nilsson, partner och VD i det nya bolaget.

– Vi valde att arbeta tillsammans med B3IT tack vare människorna som vi träffade, företagskulturen samt gruppens framgångshistoria, som är en värdefull erfarenhet för att bygga ett nytt företag, tillägger Rafal Dabkowski, partner och vice VD.

Den nya verksamheten blir operativ i maj månad.

För mera information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, B3IT Management AB (publ), sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade över 490 medarbetare i december 2017. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se  

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 16.15 CET.

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se