B3IT startar nytt bolag inom informationssäkerhet

B3IT Management AB (publ) breddar nu sin verksamhet genom att etablera en ny affärsenhet med fokus kring cyber security. För att stötta företag och myndigheter att bättre hantera risker och möta nya lagkrav, som till exempel den nya dataskyddsförordningen (GDPR). 

Att inte ta informationssäkerhetsfrågorna på allvar kan skada en organisations varumärke och förtroende. Ytterst finns risken att förlora kunder och affärsvärden eller till och med att äventyra hela sin verksamhet. 

- Det går inte att blunda för riskerna längre. Vi ser ett växande kundbehov av stöd både med att uppfylla lagkraven och att skydda sina informationstillgångar på ett nödvändigt och lämpligt sätt, säger May-Lis Farnes, VD för det nya bolaget B3 Cyber Security AB. Primärt handlar det om att arbeta på en strategisk nivå med verksamhetsutveckling, att tillföra kompetens samt ledning och styrning av IT och informationssäkerhet för att klara av de hårdare säkerhetskraven.

May-Lis Farnes har 20 års erfarenhet av att arbeta med säkerhet, med att bygga olika infrastrukturer i samhället, nationella och internationella satsningar och att hjälpa stora och små organisationer med ledning och styrning av informationssäkerhet och skydd av personuppgifter.

- Med etableringen av B3 Cyber Security AB stärker vi vår förmåga att stötta våra kunder med effektiv implementering av nödvändiga åtgärder för att leva upp till de höga kraven på informationssäkerhet genom hela digitaliseringsprocessen, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT.

Verksamheten är fullt operativ från 1 september 2017 med erfarna konsulter som är redo att använda beprövade metoder för att göra riskanalyser och GAP-analyser för efterlevnad av dataskyddsförordningen, samt kartläggning av behandling av personuppgifter.

- Vårt inledande fokus är att hjälpa våra kunder att leva upp till kraven i den nya dataskyddsförordningen, fortsätter May-Lis Farnes. Vi kan hjälpa organisationer att omsätta kraven till konkreta åtgärder och vi stödjer våra kunder genom hela processen.

Bolaget kompletterar B3IT-koncernens breda verksamhet idag inom verksamhetsutveckling, styrning och ledning, IT-utveckling samt teknisk IT-säkerhet.


För mer information kontakta gärna:

May-Lis Farnes, VD B3IT Cyber Security AB. E-post: may-lis.farnes@b3it.se Tel: 070-622 73 57

Sven Uthorn, VD och koncernchef B3IT. E-post: sven.uthorn@b3it.se Tel: 0708-993670


B3 Cyber Security erbjuder seniora verksamhetskonsulter med bred kompetens inom skydd av personuppgifter, informationssäkerhet, riskhantering, kontinuitetsplanering och revision. Bolaget satsar initialt på att hjälpa medelstora företag och förvaltningar att göra en effektiv implementering av kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade över 480 medarbetare i juli 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se

Taggar:

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 680 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det går inte att blunda för riskerna längre. Vi ser ett växande kundbehov av stöd både med att uppfylla lagkraven och att skydda sina informationstillgångar.
May-Lis Farnes, VD B3 Cyber Security