Bästa Q1 någonsin i intäkter och resultat

"I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 23 procent och resultatet 39 procent jämfört med samma period i fjol. Det ligger väl i linje med de modeller vi valt att arbeta efter när det gäller att utveckla koncernen."
Sven Uthorn, VD och koncernchef. Läs hela VD-ordet i bifogad rapport.

Första kvartalet, jan – mars 2018 

  •  Omsättningen uppgår till 183,8 (149,6) MSEK, vilket ger en tillväxt om 22,9 (33,2) procent  
  •  Rörelseresultat (EBIT) uppgår till 14,3 (10,3) MSEK, vilket ger en rörelsemarginal om 7,8 (6,9) procent 
  •  Resultat efter skatt uppgår till 9,3 (7,0) MSEK 
  •  Vinst per aktie före och efter utspädning uppgår till 1,08 (0,90) SEK 
  •  B3IT förvärvar 66,4 procent av konsultbolaget Thirdbase AB med 34 medarbetare och en omsättning 2017 om 34 MSEK
  •  Styrelsen föreslår stämman en utdelning om 2,17 (2,10) SEK per aktie, totalt 16,1 (15,3) MSEK

Händelser efter periodens utgång

  •  Utvecklade finansiella mål – övergripande målsättning om årlig ökning av vinst/aktie med cirka 20 procent oförändrad
  •  B3ITs modell etableras utanför Sverige med ett joint venture-bolag i Polen

Ta del av hela rapporten i bifogad fil.

En presentation sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3it.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.

För ytterligare information kontakta: 
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3it.se 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 530 medarbetare den sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag närmare 700 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2019 uppgick till 839,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 31,3 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera