Kungliga Operan blir ny kund till B3IT

Report this content

B3IT Management AB (publ) har som en av tre leverantörer erhållit tilldelning i Kungliga Operans upphandling av ramavtal för digitala kommunikationsbyråer. B3IT erhöll tilldelning inom samtliga tre områden som omfattas av upphandlingen: förvaltning och förändringar av tekniska, digitala plattformar, digital strategi samt digital och analog design. 

Kungliga Operans syfte med ramavtalsupphandlingen är att ”säkerställa tillgång på professionell kreativ digital kompetens och resurser vid förvaltning och utveckling för Operans digitala kanaler, strategisk digital rådgivning samt digital och analog design”.

- Vi ser fram emot att få vara med att utveckla den digitala närvaron för en av landets främsta kulturinstitutioner, den Kungliga Operan, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB. Därmed hoppas vi kunna bidra till att fler människor både inom och utom landet ska få ta del av det fantastiska arbete som utförs på Sveriges nationalscen för opera och balett.

Avtal tecknades den 19 december 2017. Avtalsperioden är två år med option för Kungliga Operan att förlänga avtalet i ytterligare ett år plus ett år, vilket ger möjlighet till en total avtalstid om fyra år. Kungliga Operans behov inom avtalsområdena varierar över tid och avtalet garanterar inte någon viss volym.  

Kungliga Operan AB (”Operan”) är ett av staten helägt aktiebolag med en årsomsättning på ca 500 Mkr. Operans uppdrag från staten är att vara Sveriges nationalscen för opera och balett. Operan har ca 560 fast anställda samt 500 visstidsanställda engagerade i 120 yrkeskategorier. Årligen produceras cirka 20 opera- och balettproduktioner som presenteras med cirka 350 föreställningar och konserter.

För mer information kontakta gärna:
Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT Management AB. Tel: 0708-993670, E-post: sven.uthorn@b3it.se

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT har idag över 500 medarbetare och omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sandviken, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi ser fram emot att få vara med att utveckla den digitala närvaron för en av landets främsta kultur-institutioner, den Kungliga Operan
Sven Uthorn, Vd och koncernchef för B3IT