Ny rapport från B3: Så skapar RPA värde hos Sveriges kommuner

Report this content

Många kommuner använder sig idag av RPA, robotiserad processautomation, för att skapa en mer effektiv organisation och främja digitalisering. För att nå framgång och skapa verksamhetsnytta med RPA-arbetet är det viktigt att ha en tydlig strategi för sitt arbete, säkerställa hög kvalitet i automatiseringen och att på ett tidigt stadium involvera medarbetarna inom organisationen. Det visar en ny rapport från B3 Consulting Group om hur RPA skapar värde hos några av Sveriges kommuner. Rapporten skildrar vilka utmaningar kommunerna stött på och gemensamma framgångsfaktorer vid införandet av RPA.

- Att använda sig av RPA kan idag ge stora vinster för en kommun. Invånarna i kommunen kan exempelvis få snabbare svar på sina ansökningar när en robot sköter en del av administrationen, samtidigt som medarbetarna slipper det monotona arbetet och kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter. Med den här rapporten ville vi undersöka hur långt kommunerna kommit på sina RPA-resor och vilka de viktigaste lärdomarna har varit vid införandet, säger Klas Fokine, VD för B3s specialistbolag B3 Automate.

Undersökningen som ligger till grund för rapporten visar att det krävs tid och engagemang, en tydlig strategi, samt stor kunskap om de processer och bakomliggande system som ligger till grund för ett RPA-projekt för att projektet ska bli lyckat. En robot kräver en mycket tydlig arbetsinstruktion som täcker alla tänkbara scenarios, för att sedan själv kunna hantera alla flöden inom en process. Att kommunicera och involvera verksamheten är också en viktig faktor för att lyckas med ett RPA-projekt. Medarbetarna måste vara med på hela resan, från start till mål, för att nyttan av RPA ska maximeras, kunna bidra till större verksamhetsnytta och utgöra ett bra stöd till medarbetarna.

Undersökningen genomfördes under hösten 2020 och bygger på intervjuer med personer inom nio utvalda kommuner: Malmö, Helsingborg, Nacka, Södertälje, Skellefteå, Täby, Uddevalla, Sigtuna och Strängnäs. Alla kommunerna har påbörjat ett arbete inom RPA, där många startade sin automatiseringsresa redan 2018 eller tidigare. Antalet processer som har automatiserats skiljer sig dock mycket åt mellan kommunerna och de har även kommit olika långt på sina resor. En vanlig process för att komma igång med RPA har varit processer för att ansöka om eller betala ut ekonomiskt bistånd. Många av kommunerna ser resan med automatisering ur ett större perspektiv och fokuserar inte enbart på en process. Fokus är istället inriktat mot att få in RPA som en del i verktygslådan för att skapa en mer effektiv organisation och främja digitalisering.

Rapporten kan laddas ned via denna länk: https://www.b3.se/nyhet/rapport-kommuner-rpa

För mer information, kontakta gärna Klas Fokine, VD för B3 Automate, telefon 0761-01 83 25.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 640 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Taggar:

Prenumerera