Nytt verksamhetssystem framtidssäkrar Naturvetarnas arbetssätt

Report this content

B3 Consulting Group har utvecklat ett nytt verksamhetssystem åt fackförbundet Naturvetarna. Med Dynamics 365 som grund har B3 byggt en framtidssäker och molnbaserad lösning som stöder verksamhetens behov, lägger grunden för ett effektivare arbetssätt och dessutom reducerar personberoenden.

- Med en modern och molnbaserad plattform på plats skapas helt nya möjligheter till effektivisering och automatisering för medlemsorganisationer idag. Det har varit spännande att få utveckla Naturvetarnas verksamhetssystem med Dynamics 365 som grund, ett område där B3 genom sin specialistkompetens har stärkt positionerna de senaste åren, säger Joel Ahlvik, VD för B3 Dynamics, ett specialistbolag inom B3 Consulting Group

Naturvetarna är ett fackförbund för 33 500 medlemmar som hittar lösningar på samhällets utmaningar och tar fram morgondagens innovationer. Förbundet hade tidigare ett föråldrat affärssystem som drogs med ett flertal problem och begränsningar. Med en konkurrenskraftig budget och på mycket kort tid har B3 bytt ut förbundets befintliga lösning och utvecklat ett modernt affärssystem i Microsoft Dynamics 365 som stödjer verksamhetsprocesserna.  I ett initialt steg har B3 även genomfört en Cloud Transition och lyft Naturvetarnas infrastruktur till molnet.

Det nya systemet kommer att effektivisera arbetet och ge stora tidsbesparingar. Säkerheten har stärkts upp, dessutom kommer personberoendet reduceras. Därtill har Naturvetarna fått en framtidssäkrad lösning på plats då systemet genom den molnbaserade lösningen i Dynamics 365 och en löpande prenumeration kontinuerligt uppdateras gällande funktion och buggrättningar, vilket är unikt för en medlemsorganisation.

- Naturvetarna har nu en ny molnbaserad och framtidsanpassad IT infrastruktur samt ett verksamhetssystem som minimerar komplexiteten, höjer säkerheten och möjliggör nya integrationer och funktioner. Vi ser att Naturvetarna kommer kunna leverera större kundnytta till våra medlemmar med det nya verksamhetssystemet och dess integrationer samt förbättra arbetssituationen för våra användare. Det är en resa med förbättringar, och tillsammans med B3 har vi kommit långt på kort tid, säger Martin Löfgren, IT-ansvarig Naturvetarna.

För mer information, kontakta Joel Ahlvik, VD för B3 Dynamics, telefon 070-781 61 55.

B3 Dynamics är ett specialistbolag inom B3 Consulting Group med seniora konsulter som stöttar kunderna genom enskilda konsultuppdrag eller hela digitaliseringsprojekt med Dynamics 365 som grund.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera