Omstruktureringskostnader belastar B3 Consulting Groups finansnetto

Report this content

B3 Consulting Group AB (publ) kommer i tredje kvartalet 2021 att redovisa en engångskostnad avseende nedskrivningar om cirka 6 miljoner, hänförlig till omstruktureringskostnader inom ett intressebolag. Nedskrivningen kommer främst att påverka finansnettot i B3 Consulting Groups resultaträkning för 2021. Posten är inte kassaflödespåverkande.

För mer information, kontakta Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group, telefon 070-899 36 70.

Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2021 kl. 14.20.

B3 Consulting Group är ett expansivt konsultföretag med 630 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digital transformation och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2020 uppgick till 851,4 MSEK, med ett rörelseresultat om 42,4 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro samt Krakow och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm, small cap. Mer information finns på www.b3.se

Prenumerera