Rekordår för B3 - trots svagare fjärde kvartal

Report this content

B3 Consulting Group (publ) ökade rörelseresultatet (EBIT) med 28 procent till 47,1 (36,8) MSEK för år 2018. Omsättningen ökade med 17,2 procent för helåret till 726,3 (619,7) MSEK. Antalet medarbetare har ökat med 116 till över 600 medarbetare. Styrelsen föreslår en höjd aktieutdelning till 2,25 (2,17) SEK per aktie.

– 2018 blev det bästa året hittills i B3s historia, med rekord i omsättning, resultat och antal medarbetare. Med det avslutar vi vårt 15:e tillväxtår i rad sedan bolagets start, och 61:a kvartalet i rad med positiv lönsamhet, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef.

Fjärde kvartalet blev dock sämre trots en generellt sett fortsatt god efterfrågan i kundmarknaden.
– Den utdragna budgetprocessen i offentlig sektor efter höstens val gjorde att många angelägna kundprojekt fått vänta på realisering. Detsamma gäller bank- och finanssektorn, som fortsatt har visat återhållsamhet under hösten. Båda effekterna har haft en negativ påverkan på vårt största affärsområde, Digital Management, som har en otillfredsställande intäkts- och resultatutveckling, vilket leder till en otillfredsställande vinst per aktie. Även om vi ser en viss återhämtning efter nyår vidtar vi åtgärder vad gäller kundprioriteringar, struktur och intern effektivitet, säger Sven Uthorn.

Samtidigt är det fortsatt stark utveckling i övriga verksamheter. Affärsområde Digital Innovation, som utvecklar programvara, produkter och tjänster växer i intäkter med 46 procent och rörelseresultat med 77 procent under kvartalet. Även Digital Infra växer starkt och förbättrar lönsamheten, liksom affärsområde Nord, om än från en lägre nivå.

Totalt sett har B3 flyttat fram sina positioner under 2018.
– Vi är väl positionerade som digital partner till våra kunder. Under vårt motto ”skapar möjligheter tillsammans” tar vi oss an uppgiften att råda, leda och stötta våra kunder genom alla skeden i en digitaliseringsprocess. Vi har med vår geografiska expansion etablerats på fler lokalmarknader med tillträde till nya affärsmöjligheter, samtidigt som vi breddar vår rekryteringsbas. Vidare har vi med vår tillväxt och ökade kapacitet möjlighet att ta oss an fler och större uppgifter, samtidigt som vi stärker vår förmåga att vinna status som ramavtalspartner hos viktiga kunder, säger Sven Uthorn.

För detaljerad information om resultatet för fjärde kvartalet och helåret 2018 hänvisas till bifogad bokslutskommuniké.

För ytterligare information kontakta:
Sven Uthorn, VD och koncernchef, 070-899 36 70
Harriet Piscator, CFO, 070-317 47 99
Annette Björklund, Investor Relations, 072-700 70 82, annette.bjorklund@b3.se


Denna information är sådan information som B3 Consulting Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Presentation av rapporten sänds via webb för investerare, analytiker och media i dag kl. 09.00. Sändningen nås via www.b3.se/ir. Välj ”Se alla” under ”Rapporter och presentationer”.  Det finns möjlighet att mailledes ställa frågor via webbsändningen, såväl som i förväg via ir@b3.se

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 600 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2018 uppgick till 726,3 MSEK, med ett rörelseresultat på 47,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Jönköping, Linköping, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se  

Prenumerera

Dokument & länkar