Backaheden Fastighets AB tecknar nytt hyresavtal med Region Halland

Report this content

Backaheden Fastighets AB har tecknat ett nytt tioårigt hyresavtal med Region Halland. Planerat inflyttningsdatum är den 1 juni 2021 och hyresavtalet är villkorat av erhållet bygglov. I enlighet med det nya hyresavtalet kommer Backaheden Fastighets AB att modernisera ca. 600 kvm vakanta lokaler och anpassa dem för Region Hallands verksamhet.

Det är glädjande att Region Halland väljer att utöka sina lokaler och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Backaheden Fastighets ABs vd, Johan Åskogh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: +46 (0) 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@backaheden.se

Johan Åskogh, verkställande direktör, Backaheden Fastighets AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 81

johan.askogh@paretosec.com

Backaheden Fastighets AB i korthet

Backaheden Fastighets AB har sedan december 2020 ägt och förvaltat logistikfastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och bolaget är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen. Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt geografiskt läge med Göteborgs hamn och motorvägsnätet.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stockmarket sedan 2 februari 2021.

Prenumerera

Dokument & länkar