Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Report this content

FULL FART FRAMÅT!
"POST CORONA"
CLOUD & SÄKERHET

Omsättning: 387 Mkr
Vinst: 43,5 Mkr

Fler än 400 000 kunder!

Sveriges bästa bredbandsoperatör!*

*utnämning i februari 2021

 

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning

Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)

Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)

Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet år 2020

Stabil tillväxt och orderingång!

Det första kvartalet präglas av fortsatt stabil tillväxt, särskilt på nätsidan, med god orderingång. Det ekonomiska resultatet förbättras ytterligare, jämfört med det första rekordkvartalet år 2020. Mars månad utmärker sig som den bästa månaden.

Utsikterna för en positiv tillväxt med förbättrade marginaler är goda. Prognosen för helåret ligger därför fast, men vi utesluter inte möjligheter att positivt överraska. Bahnhof är nu också redo för att möta en ökad efterfrågan på digitala tjänster i en värld efter corona.

Vi har under kvartalet satsat på att öka takten i utvecklingen av nya tjänster, med sikte på kundnytta inom våra två strategiska kärnområden cloud och nättjänster.

Bahnhofs viktigaste affär består av driftsäkra och snabba bredbandstjänster i Sverige för privatpersoner och företag. Men vi har nu fokus på ett mer globalt perspektiv på tillväxt, som är inriktad på molntjänster med hög datasäkerhet, inte minst för profilstarka kunder inom bland annat bank- och mediasfären.

På privatsidan växer vi under det första kvartalet med 7984 nya bredbandskunder netto. Bahnhof har därmed för första gången över 400 000 hushåll som har någon av våra snabba fibertjänster. För andra året i rad blir vi också utnämnda till Sveriges bästa bredbandsoperatör, i konkurrens med 21 andra operatörer.

Bahnhofs finanser är rekordstarka, och förutsättningarna för fortsatt expansion är goda. Kassaflödet för det första kvartalet 2021 är plus 52,9 Mkr (-45,5 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 387,4 Mkr (260,5 Mkr). Även soliditeten förbättras till 47,2% (44,9%).

Bahnhof har under perioden investerat totalt 15,3 Mkr (79,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige och utbyggnad av datahallen Thule i centrala Stockholm.

Årets utdelning i maj föreslås vara rekordhöga 75 öre per aktie (motsvarande cirka 80 Mkr). Avstämningsdag för utdelningen är den 14 maj 2021.

 

Prognos år 2021

Bahnhofs prognos för helåret 2021 är en omsättning på 1,7 miljarder kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på drygt 200 miljoner kronor. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Bolagets mål (utanför den mer traditionella operatörsverksamheten) är samtidigt att under år 2021 inleda strategiska förändringar, där målet är att bryta ny mark inom nya segment.

Bahnhof har beslutat att genomföra ett listbyte (sannolikt till OMX Midcap) men exakt tidsplan är inte närmare satt. Motivet till listbyte är bland annat att öka synligheten av Bahnhof och dess tjänster ur ett internationellt perspektiv.

 

Bahnhofs vision

Bahnhof ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner. Bahnhofs mål är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Vi är övertygade om att dessa principer kommer att bära oss framåt, även ur ett större och internationellt perspektiv!

 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär för 123 Mkr (116 Mkr) av Bahnhofs omsättning under första kvartalet 2021.

Det första kvartalet präglas av fortsatt hög efterfrågan på nättjänster, vari även ingår kapacitetstjänster till andra operatörer. Bahnhof säljer både virtuell och fysisk infrastruktur, som under kommande kvartal nu fylls på med fler nya tjänster i till exempel Bahnhof Cloud.

Våra kunder är utvecklare och företag som väljer oss som partner där vi bygger skräddarsydda lösningar med fullt driftsansvar. Vi utökar också med tjänster för datasäkerhet till företag, samt trådlösa nät till både företag och bostadsrättsföreningar.

För att möta ökad efterfrågan på tjänster i datacenter har vi byggt ut datahallen Thule (som efter viss fördröjning smyglanserades i slutet av april). Den första kunden är ett storbolag med verksamhet i hela världen. Bahnhof är också den största aktören inom segmentet datacenter, som är baserade i storstädernas citykärnor.

Bahnhof har ett utpräglat grönt och klimatsmart perspektiv på alla våra tjänster. I datahallarna är Bahnhof ledande genom att vi återanvänder överskottsenergi från servrarna, genom att pumpa ut värmen i fjärrvärmenätet till bostäder.

Vi jobbar dessutom kontinuerligt med återvinning av material och elektronikkomponenter i samtliga våra teknikanläggningar och telestationer. Tillsammans med olika fastighetsbolag (senast Fabege i april 2021) har vi även ingått avtal om att ytterligare förstärka miljöperspektivet på våra lokaler och datacenter.

 

Stor satsning i Norrland!

Bahnhof satsar nu ytterligare i Norrland. Regionen kan mycket väl vara motorn i en kommande högteknologisk revolution, med flera stora svenska och internationella företag inom sektorer för grön stålframställning, batteriteknik, energi och IT. Bahnhof vill tidigt vara på plats!

Vi vet att vi med våra driftsäkra och snabba tjänster har goda förutsättningar att bryta ny mark med nya kunder i en allt viktigare europeisk region. Vi har det första kvartalet även rekryterat ytterligare medarbetare till arbetsplatsen i Norrlands största stad Umeå.

Vi förstärker både de grupper som jobbar med fysiska installationer av bredband och de som driftar och bygger våra molntjänster. Vår personal servar privat- och företagskunder i hela Sverige. Vi har samtidigt stärkt upp säljorganisationen med nya medarbetare.

I centrala Umeå har vi etablerat en ny NOC (Network Operation Center). Här arbetar Bahnhofs tekniker med att dygnet runt bevaka och hantera larm i alla våra system både för svenska och utländska kunder, där de bland annat aktivt övervakar och ansvarar för att upptäcka eventuella fel eller störningar i både nät- och molntjänster.

Vi erbjuder support dygnet runt och beredskap till företagskunder som har stora krav på driftsäkra lösningar. Våra tekniker är fokuserade på att lösa alla typer av problem.

Vi ställde frågan till ett av våra helt nyanställda stjärnskott kring vad det roligaste är med att arbeta på Bahnhof NOC i Umeå:

-  ”Jag tycker att det roligaste hittills är att tidigare kunskap från skola/extrajobb börjar falla på plats i kombination med allt nytt man lär sig, att man kan börja pussla ihop sakerna tillsammans och får mer förståelse för hur det ser ut i verkligheten - och hur man löser olika typer av fel.”

 

Elementica

Stockholms Stad har beviljat Bahnhof bygglov för ett stort datacenter i Stockholms innerstad. Förberedande markarbeten i Bahnhofs regi är sedan länge slutförda. Vi kommer samtidigt inte att starta bygget förrän tidpunkten är rätt.

För närvarande pågår förhandlingar om att utöka ytan, och det finns här formella detaljer som fullt ut inte är klara med Trafikverket om tillgänglighet vid den angränsande vägen.

Finansiering av Elementica kommer ske med egna medel och kapitaltillskott genom bankkrediter. Tidshorisont för färdigställande av själva byggnaden är 2 – 3 år.

För att reservera exklusiv plats kontakta redan nu sales@elementica.se

 

Privatmarknad

Den sista mars 2021 har Bahnhof 403 495 privatkunder som har någon av våra blixtsnabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 7984 kunder under det första kvartalet (som jämförelse var siffran 7138 det första kvartalet 2020).

I februari utnämndes Bahnhof till ”årets bredbandsoperatör” för andra året i rad vid Telekomgalan. Resultatet baserades på en jämförelse av 22 olika svenska operatörer, som utförts av det oberoende mätföretaget Nordic Bench (se bifogad graf över de viktigaste operatörerna).

Tillväxten på privatsidan är fortsatt stark, och trenden med att allt fler bostadsrättsföreningar väljer Bahnhofs digitala tjänster fortsätter. Vi samarbetar dessutom nu nära med fastighetsbolag och byggherrar, med målbild att erbjuda nyckelfärdiga lösningar för både stora och små bestånd.

Ett sådant exempel är CA Fastigheter som både har en modern förvaltning och en stark grön profil. Bahnhof står här för bredband och digitalisering av till exempel det spektakulära höghuset Strato invid Zinkensdamm på Södermalm i Stockholm.

Alla våra kunder i bostadsrättsföreningar får en personlig kontakt med namn och telefonnummer till de som ansvarar för tjänsterna hos oss. Vi har också egna installatörer, tekniker och jourbilar som kan vara snabbt på plats. Vi erbjuder långtgående serviceavtal som ger blixtsnabb respons vid alla eventuella problem.

Dessutom har vi ett brett spektrum av tilläggstjänster som alla är anpassade för bostadsrätter och större hyresbestånd. Här utvecklar vi nu snabbt vår tjänsteportfölj med en rad olika samarbetspartners. Bahnhof tar också nu ett stort antal nya affärer inom det här segmentet, som kommer att bära frukt ekonomiskt under lång tid.

 

VD har ordet

Trycket i en flaska Prosecco från norra Italien är 3,5 bar (50 PSI). I en butelj fransk champagne är trycket ännu högre, ungefär 6 bar (90 PSI). Det är anledningen till att glaset i champagneflaskor är tjockare. Men ännu viktigare att känna till är vid vilket tryck en PET-flaska med Cola exploderar. Det brukar ske vid 13 bar (188 PSI).

Många frågar sig kort sagt vad som kommer att hända efter corona. Befinner vi oss i en jättelik bubbelekonomi? Vad händer när proppen går ur corona? Vilka effekter får ett globalt kosläpp av köpfest, resor och nya vanor?

Under pandemin har Bahnhof hållit igång företag och privatpersoner med blixtsnabbt bredband. Coronaeffekten har påskyndat digitaliseringen av hela samhället. Den effekten är bestående, och kommer att öka i styrka.

Bahnhof är därför perfekt positionerat för att möta den nya tiden ”post corona”, oavsett vad den innebär. Vi har färdig infrastruktur och digitala tjänster som står redo för att en kraftigt ökad efterfrågan. Vi jobbar dessutom med att bygga en plattform för internationella affärer. Butiken är öppen!

Men om konjunkturbubblan spricker, som ett slags uppumpad colaflaska, så står Bahnhof ändå på en mycket stabil grund. Vi driver tjänster som få privatpersoner och företag kan vara utan. Vi har torrt krut i ladorna för att både göra förvärv, och driva en uthållig tillväxt.

Det första kvartalet år 2021 är stabilt positivt ur ett ekonomiskt perspektiv. Bahnhof når en omsättning på 387 Mkr med ett rörelseresultat på 43,5 Mkr. Vi har samtidigt en stark underliggande tillväxt, där mars utmärker sig som den bästa månanden i kvartalet.

Ur ett jämförelseperspektiv följer kvartalet dock på det starkaste kvartalet i bolagets historia (Q4 2020). Här fanns en del säsongsmässiga variationer av engångskaraktär som påverkar jämförelsen mellan kvartalen.

Bahnhof växer under det första kvartalet 2021 med nästan 8000 nya privatkunder netto. Det är dramatiskt bättre än våra största konkurrenter. Det är till exempel dubbelt så mycket som Comhem (Tele2) växer med under samma period. Och under samma period så tappar Telia 6000 kunder netto (fast bredband). Källa: bolagens egen rapportering.

Bahnhofs prognos för helåret ligger fast, med utrymme för positiva överraskningar. Vi har under kvartalet också tagit några riktigt stora affärer på företagssidan som kommer ge avtryck framåt i tiden.

Bland annat har en av Sveriges tunga mediaaktörer valt att etablera sig i Bahnhofs datahallar. Det är inte bara en bra affär, utan också något som ligger i linje med vår profilering mot media- och finansbranschen. Men vi har också storbolag som kunder från helt andra branscher. På bredbandssidan har vi tagit in en av de stora koncernerna inom vård och omsorg. Och det jättelika dataspelsföretaget Ubisoft har förlängt avtalen för ett stort antal racksskåp i vårt datacenter i centrala Malmö.

Hur har corona påverkat Bahnhof? Det har aldrig varit roligare att jobba med IT-relaterade tjänster än nu. Pandemin har öppnat nya tekniska och affärsmässiga möjligheter på många områden.

Men det första kvartalet präglas ändå av en viss fördröjning av lansering av nya tjänster. Det är helt enkelt svårare att driva kreativ och teknisk utveckling på distans. Corona har lagt ett slags fotboja över tempot i utrullningen av nya tjänster, särskilt för till exempel Bahnhof Cloud.

Bahnhof Cloud innefattar inte bara virtuell infrastruktur för utvecklare och företag. Målet är ju här ett bredare anslag där vi redan har ett stort antal kunder som använder våra plattformar.

Vi satsar nu på skräddarsydda molntjänster för datasäkerhet. Det är en växande grupp av företag som inser att skyddet för den digitala delen av affärsverksamheten snabbt behöver stärkas.

Ur ett internationellt perspektiv riktar vi oss också till journalister – ja, alla människor – som på olika sätt vill göra sin röst hörd, även om de befinner sig under censur eller totalitärt tryck. Det här är profilfrågor där Bahnhof kan göra teknisk och juridisk skillnad med våra lösningar även globalt. Teknik och politik hör här ihop på ett helt naturligt sätt.

Under det kalla kriget myntade USA:s dåvarande försvarsminister Robert McNamara den doktrin som brukar kallas ”MAD”. Vid ett kärnvapenkrig garanterades alla parter en ömsesidig och fullständig utplåning, det vill säga ”Mutually Assured Destruction”.

Doktrinen om ömsesidig utplåning låter aningen dystopisk. Även om jag själv alltid gillat MAD (särskilt tidningen). Men idag är kapprustningen digital. Det kalla kriget är nu ett digitalt övervaknings- och handelskrig som drivs av amerikanska och kinesiska molnjättar och sovjetiska (ryska) troll, och möjligen i det lilla formatet av Morgan Johansson (samt en del andra likasinnade i olika partier i korridorerna).

Bahnhofs vision är tvärtom! Vi tror på integritet och yttrandefrihet. Vi tror också att den här kapprustningen i övervakning är ett skott i foten även för handel. Den galna akronymen kan göra skillnad, fast i vår tolkning. Jag vill därför bygga ett globalt Bahnhof Cloud som är helt MAD - och som 100 procent står upp för principen ”Make A Difference”.

Den 3 april 2021

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung, verkställande direktör


Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det första kvartalet 2021 är plus 52,9 Mkr (-45,5 Mkr). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 387,4 Mkr (260,5 Mkr). Finansiella skulder i form av finansiell leasing uppgår för kvartalet till 0,8 Mkr (2 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 15,3 Mkr (79,3 Mkr). Investeringarna avser uppgraderingar av Bahnhofs nät, teknikplattformar på olika orter i Sverige och driftsättning av en ny del i datahallen Thule i centrala Stockholm

Den sista mars 2021 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 63,4 Mkr varav 28,6 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 71,4 Mkr varav 35,4 Mkr goodwill. I tillgångarna ingår tomträtten fastigheten "Starkströmmen 1", som förvärvades år 2019 för 21,3 Mkr. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag.

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Utdelning

Bahnhof har genomfört utdelningar varje år sedan introduktionen på Aktietorget år 2007. Årets utdelning föreslås vara 75 öre per aktie (motsvarande cirka 80 Mkr). Utdelningen äger rum i maj med avstämningsdag den 14 maj 2021.

 

Styrelsen i Bahnhof AB

Andreas Norman, ordförande
Jon Karlung, vd Bahnhof
Anna Åhr, redovisningskonsult
Kennet Lejnell, teknikchef Ovzon
Eric Hasselqvist, entreprenör, media/skivbolagsdirektör

Föreslagen ny styrelsemedlem 2021:
Jens Nylander, IT-entreprenör

(Jens har accepterat uppdraget, formellt sker inval vid bolagsstämman den 11 maj).

Jon Karlung
vd
jon.karlung@bahnhof.net

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Umeå, Lissabon och Kiev.

Bahnhof erbjuder internet-, telefoni- och serverhallstjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) samt colocation i serverhallar.

Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna.

Bahnhof AB är ett publikt bolag och är noterat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera