Marknadsmeddelande 120/17 – Bahnhof AB:s aktie handlas exkl. utdelning den 18 maj 2017

Förutsatt godkännande på årsstämman i Bahnhof AB den 16 maj handlas aktierna (BAHN B) exklusive rätt till utdelning från och med den 18 maj 2017. Styrelsens förslag till utdelning uppgår till 3,25 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 19 maj 2017.

Information om aktien:

Kortnamn: BAHN B
ISIN-kod: SE0002252296
Orderboks ID: 50980
Föreslagen utdelning: 3,25 sek/aktie
Sista dag handel ink. utdelning: Den 17 maj 2017

Stockholm den 10 maj 2017

AktieTorget
telefon 08-511 68 000
e-post
info@aktietorget.se

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera