Marknadsmeddelande 256/17 – Information om split och ny ISIN-kod i Bahnhof AB

Sista dag för handel i Bahnhof AB:s aktier före split med villkoren 10:1 är den 16 oktober 2017 och första dag för handel efter split är 17 oktober 2017.

Med hänvisning till Bahnhof AB:s kommuniké från bolagsstämman som hölls den 11 oktober 2017, kommer bolaget genomföra en split. Aktierna kommer handlas med ny ISIN-kod med effekt 17 oktober 2017. Orderboks-ID kommer inte ändras. 

Information om split:
Kortnamn: BAHN B
Villkor: 10:1
Nuvarande ISIN-kod: SE0002252296
Sista handelsdag med gammal ISIN-kod: 16 oktober 2017
Första handelsdag med ny ISIN-kod: 17 oktober 2017
Ny ISIN-kod: SE0010442418
Oförändrat orderboks ID: 50980
Antal aktier efter split: 107 565 130 varav 77 565 130 B-aktier och 30 000 000 A-aktier
Nytt kvotvärde: 0,01 sek

Stockholm den 12 oktober 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera