Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning

I samarbete med 5 juli-stiftelsen inför Bahnhof en helt ny krypteringstjänst.
Tjänsten, Integrity.st, bygger på mycket stark kryptering och skyddar användare från
olaglig informationsinhämtning.
Integrity.st är tillgänglig för alla.

Bahnhof har länge tillhandahållit avancerade VPN-tjänster till sina kunder, via olika
samarbetspartners. Nu byter Bahnhof leverantör till den svenska 5 juli-stiftelsen (*). Det
innebär en större kontroll över tekniken, bättre insyn och en tätare koppling till
Bahnhofs infrastruktur.

– En viktig del i att kunna garantera en säker krypteringstjänst är att kontrollera så stor
del som möjligt av infrastrukturen bakom. På det här sättet kan vi själva garantera att
all trafik som ska krypteras verkligen gör det. 5 juli-stiftelsens VPN-lösning utgår i vår
tappning från Bahnhofs nordiska fibernät, Bahnhofs gedigna tekniska kunnande och
Bahnhofs egna trafikkrav. Integrity.st VPN vilar på en mycket stabil plattform, utan
driftstopp och med extremt höga transmissionshastigheter, säger Jon Karlung, vd på
Bahnhof.

Integrity.st består av två olika tjänster: Dels en PPTP-tjänst med 128 bitars kryptering,
dels en OpenVPN-tjänst med 2048 bitars SSL-kryptering. Bägge tjänsterna kan
användas på alla plattformar.

VPN-tekniken kan användas för att komma åt blockerade nyhetssajter, för att skydda
wifi-anslutningar på kaféer, restauranger och hotell, och för att skydda
kommunikationen från övervakande myndigheter i länder där frihet kanske har en
annan innebörd än här. Användningsområdena är många, men principen är att alla ska
kunna surfa säkert överallt.

– Tjänsterna bygger på öppen källkod. Där tekniken inte ägs av något utländskt företag
försvinner också risken för att någons uppgifter ska halka ut bakvägen, säger Jon
Karlung.

5-julistiftelsen grundades i mars 2013 av Jon Karlung, Andreas Norman och Oscar
Swartz med de uttalade målen att motverka de skadliga effekterna av övervakning,
lagring och blockering av internettrafik, försvara yttrandefriheten och utbilda
allmänheten om yttrande- och åsiktsfrihet på nätet ur ett brett perspektiv. Namnet, 5
juli-stiftelsen, är taget från det datum, den 5 juli 2012, då FN antog fördraget om
mänskliga rättigheter på internet (*).

Styrelsen består, förutom av grundarna, av Love Ekenberg, professor i systemvetenskap
vid Stockholms universitet, Johanna Nylander, marknads- och pr-chef i
mobilspelsbranschen samt Wilhelm Dahlborn, jurist med stor kunskap om IT- och
yttrandefrihetsfrågor.

Tjänsten Integrity.st driftsätts nu. För mer information, besök www.bahnhof.se.

* Den 5 Juli 2012 beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter att inkludera internet
som en arena för mänskliga rättigheter. Bland annat slog rådet fast att människor ska
ha samma rättigheter på som utanför nätet, speciellt när det gäller yttrandefrihet över
alla nationsgränser. Rådet deklarerade också att internet ska vara och förbli ett öppet
medium, utan censur, och fortsätta ges en viktig roll för samhällens utveckling.

För mer information om 5-julistiftelsen, besök https://5july.orgPresskontakt:
Jon Karlung, vd, tel: 076-111 01 60, e-post: jon.karlung@bahnhof.net.

 

Bahnhof är en nordisk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm,
Uppsala, Borlänge, Hedemora, Lund, Malmö, Göteborg, Ponta Delgada och Kiev.

Företaget grundades 1994 och var då Sveriges första fristående ISP (Internet Service
Provider). Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till företag och är en ledande
aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location. Bahnhof erbjuder
även bredbandsuppkopplingar och webbhotelltjänster. Bahnhof riktar sig till företag
samt privatkunder i stadsnät och i bostadsfastigheter i Norden – ett område där
Bahnhof i dag är marknadsledande.

Bahnhof ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam,
Frankfurt, London och Paris.

Bahnhof är ett publikt bolag och är noterat på Aktietorget.

Prenumerera