Rättelse avstämningsdag vid föreslagen kontantutdelning

Report this content

Den bokslutskommuniké som Bahnhof publicerade 20 februari 2018 innehöll ett felaktigt datum avseende avstämningsdag för utdelning. Korrekt avstämningsdatum för utdelning är den 17 maj 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar