Rättelse avstämningsdag vid föreslagen kontantutdelning

Den bokslutskommuniké som Bahnhof publicerade 20 februari 2018 innehöll ett felaktigt datum avseende avstämningsdag för utdelning. Korrekt avstämningsdatum för utdelning är den 17 maj 2018.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar