Vd Jon Karlung: – Nu siktar vi på börsintroduktion!

– Det går bra för Bahnhof. 2006 visade vi upp ett rekordresultat, och tittar vi på siffrorna hittills för 2007 så står det klart att det blir ännu ett rekord. Resultatet för första och andra kvartalet är det bästa i företagets historia, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

– Inom fem år ska vi omsätta en miljard kronor, vilket innebär en ökning av vår marknadsandel från två till tio procent. Och förutsättningarna för en rejäl tillväxt är bättre än någonsin.

Bahnhof har ända sedan starten gått med vinst. I dag går alla medel tillbaka in i företaget för nyinvesteringar, men nettovinstmarginalen på tjänsterna har hela tiden pendlat runt tioprocentsstrecket.

– Det är helt klart att marknaden håller på att förändras till vår fördel. Internet är i dag ett moget medium. Bandbredden till hushållen ökar hela tiden, och därmed ställs det nya krav på innehåll, kvalitet och kringtjänster. Därför ökar också hela tiden våra kunders krav på server- och bandbreddskapacitet. Efterfrågan ökar märkbart dag för dag.

– Vi står stadigt på två separata ben; dels access- och servertjänster till företag, dels stadsnätsanslutningar med tillhörande tjänster till privatpersoner. Under 2006 fördubblade vi antalet kunder i stadsnäten, och vi för just nu samtal med stadsnätsägare i flera andra länder.

Hösten 2006 förvärvade Bahnhof anläggningen Pionen, en atomsäker före detta ledningscentral – insprängd i berget under Vitabergsparken på Södermalm i Stockholm.

Just nu pågår ombyggnadsarbetena för att göra bergrummet till ett toppmodernt datacenter. När det är klart kommer det att finnas utrymme för 8 000 nya serverplatser, komplett med avbrottsskydd, dieslar och kylanläggningar. Pionen är en unik satsning i svensk internethistoria.

Samtidigt är marknaden inne i ett teknikskifte. ADSL och andra tjänster som bygger på ärvd teknik och förlegade affärsmodeller från de gamla telemonopolen är på väg ut. Stadsnät, fiberanslutningar och kvalificerade nät- och servertjänster är på väg in, och marknaden för dessa växer snabbt.

När nu marknaden förändras kommer de nya operatörerna att kunna ta en stor del av andelarna från de gamla telemonopolen. På samma gång öppnas möjligheten för kraftig organisk tillväxt på företagsmarknaden. Med rätt satsningar och investeringar ser Bahnhof ingen bortre tillväxtgräns.

– Ett tillskott av kapital skulle göra det möjligt för oss att inte bara konsolidera vår plats på marknaden, utan kraftigt öka framtida intäkter i ett läge när marknaden erbjuder helt unika möjligheter till tillväxt. Vi för just nu samtal med ett antal olika aktiehandelshus och värdepappersföretag, och siktar på en introduktion senare i år.

Presskontakt: Jon Karlung, Vd, 070-977 49 06, e-post
jon.karlung@bahnhof.net.

Pressbilder: Högupplösta pressbilder finns för nedladdning på www.bahnhof.se/press.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar