Baker & McKenzie företräder Alliance Oil

Alliance Oil slutför framgångsrik emission av preferensaktier om 100 miljoner USD.

Alliance Oil Company Ltd är ett ledande självständigt olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Sedan 2007 är bolagets stamaktier och sedan 2012 är bolagets preferensaktier, båda aktieslagen genom depåbevis, upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Large Cap.

Bolaget har nu slutfört en emission av preferensaktier om 100 miljoner USD. Transaktionen har mött stort intresse från ett brett spann av investerare, inklusive såväl institutionella investerare som privatpersoner, i Sverige och internationellt.

Carnegie är Global Coordinator och Joint Bookrunner, Gazprombank är Joint Bookrunner medan Swedbank är Co-Lead Manager i samband med emissionen.

Baker & McKenzie är legal rådgivare till Alliance Oil som dragit fördel av Baker & McKenzies globala kapacitet. Från kontoret i Stockholm deltar huvudsakligen de ansvariga delägarna Joakim Falkner och Bo Lindqvist biträdda av jur.kand. Henric Roth. Därutöver har ett flertal jurister från fler än 10 av byråns kontor varit involverade i transaktionen, huvudsakligen från London och Moskva.

För ytterligare information:
Joakim Falkner,  Advokat, Partner, Solicitor
Baker & McKenzie Stockholm
+46 8 566 177 80
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik och har 73 kontor i 46 länder. I Stockholm finns Baker & McKenzie sedan 1991. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens framstående företag och organisationer. Baker & McKenzie utsågs 2012 till European Law Firm of the Year av Chambers. (http://www.bakermckenzie.com)

Prenumerera

Dokument & länkar