Baker McKenzie bistår Xbranes i samband med kapitalanskaffning om cirka 238 MSEK

Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) har beslutat om en kapitalanskaffning genom två nyemissioner om totalt högst cirka 238 miljoner kronor. Emissionslikviden från nyemissionerna kommer huvudsakligen att användas för att finansiera Xlucanes pågående fas III studie.

Nyemissionerna förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som hålls den 18 juni 2019.

Xbrane Biopharma AB är ett bioteknikbolag som utvecklar, tillverkar och producerar biosimilarer. Xbrane har en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer och världsledande kompetens inom biosimilarer. 

Vator Securities agerar finansiell rådgivare och Baker McKenzie är legal rådgivare till Xbrane i samband med kapitalanskaffningen. Baker McKenzies team består av Joakim Falkner, Ian Gulam, Johanna Flink Olof Larsson.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera