Baker McKenzie biträder Gapwaves i riktad emission om ca 74 miljoner kronor

Report this content

Gapwaves AB har beslutat om en riktad nyemission av 2 500 000 B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare och tillförs härigenom cirka 74 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Bland investerarna återfinns bland andra Alfred Berg Kapitalförvaltning AB, Coeli Asset Management AB, Erste Asset Management GmbH och Nordic Cross Asset Management AB.

Den riktade nyemissionen syftar till att stärka Gapwaves kapacitet att hantera fler kunddrivna utvecklingsprojekt, att utveckla tillverkningsprocesser för högvolymsproduktion samt till att accelerera industrialiseringen av 5G-antenner.

Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Prenumerera