Baker McKenzie företrädde framgångsrikt Hogia AB i uppmärksammat mål om potentiell likvidation

Report this content

Baker McKenzie har framgångsrikt företrätt Hogia AB i ett mål vid Uddevalla tingsrätt där grundarens söner, som är minoritetsägare i bolaget, hade begärt att Hogia AB skulle likvideras på grund av påstått maktmissbruk från aktieägarmajoriteten. Tingsrätten avslog yrkandet och bolaget ska därmed inte likvideras.

Hogia AB i Stenungsund är moderbolag i en IT-koncern med ett 30-tal dotterbolag, i Sverige och utomlands, med totalt ca 700 anställda. Bolaget grundades 1980 och koncernen har gått med vinst varje år sedan 1991. Den årliga omsättningen har varit ca 600 miljoner kronor under de senaste åren.

Sönerna Johan och Markus Hogsved, som tillsammans äger ca 30% av bolaget, begärde i en stämningsansökan från 2020 att Hogia AB skulle likvideras eftersom de anser att deras rättigheter som minoritetsägare inte har tillgodosetts. Uddevalla tingsrätt ogillade yrkandet om likvidation genom sin dom förkunnad den 12 januari 2022.

Baker McKenzie var legal rådgivare åt Hogia AB med ett team som leddes av Carl Svernlöv och Magnus Stålmarker.

 - Vi är glada att tingsrätten har valt att gå på vår linje och inte likvidera Hogia AB. Det är en seger inte bara för Hogia utan för hela Stenungsund, säger Carl Svernlöv, partner, Baker McKenzie.

Kontakt
Carl Svernlöv, advokat och partner, Baker McKenzie
Telefon: 08-566 177 07
E-post: carl.svernlov@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie drygt 13 000 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020 (egen granskning). www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Prenumerera