Baker McKenzie företrädde Leeroy Group i samband med kapitalanskaffning

Baker McKenzie har företrätt aktieägarna i Leeroy Group AB i samband med att D-Ax (en del av Axel Johnson-koncernen) investerar i bolaget. Leeroy Group AB utvecklar mjukvara för restauranger och caféer med syfte att öka kundlojalitet och operationell effektivitet.

 Från Baker McKenzies bistod huvudsakligen Martin Folke och Jens Isakzon.

Kontakt
Martin Folke, advokat, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 39, martin.folke@bakermckenzie.com   

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie 13 200 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. 
www.bakermckenzie.com

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera