Baker McKenzie legal rådgivare i Plejds riktade nyemission om ca 43,5 miljoner kronor

Plejd AB (publ) (Plejd) har beslutat om en riktad nyemission som tillför bolaget cirka 43,5 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Likviden från nyemissionen ska bland annat användas för kommande expansion av fler produkter och till fler marknader.

Plejd är ett svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. 

Handelsbanken Capital Markets är Sole Lead Manager och Bookrunner och Baker McKenzie är legal rådgivare till Plejd i samband med den riktade nyemissionen. Från Baker McKenzie deltar Joakim Falkner och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera