• news.cision.com/
  • Baker McKenzie/
  • Baker McKenzie legal rådgivare till Aros Bostad vid utbyteserbjudande av preferensaktier och riktad nyemission

Baker McKenzie legal rådgivare till Aros Bostad vid utbyteserbjudande av preferensaktier och riktad nyemission

Report this content

Aros Bostadsutveckling AB (publ) har genomfört en refinansiering av bolagets preferensaktier bestående av ett utbyteserbjudande av bolagets preferensaktier kombinerat med en riktad nyemission. I utbyteserbjudandet lämnades totalt 4 794 471 befintliga preferensaktier in för inlösen och efterföljande teckning av totalt 4 890 279 nya preferensaktier, vilket motsvarade en acceptansgrad om cirka 98 procent. Bolaget tilldelade även totalt 654 510 nya preferensaktier inom ramen för den riktade nyemissionen som tillförde Aros Bostad en bruttolikvid om totalt cirka 53 MSEK.

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på utveckling av moderna, funktionella och hållbara bostäder i attraktiva geografiska lägen, med materialval och gestaltning som står sig över tid. Bolaget förvärvar, utvecklar och/eller konverterar kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden motsvarande cirka 4 300 bostäder. Geografiskt fokus är Mälardalen med särskild inriktning mot Storstockholm.

DNB Markets agerade som finansiell rådgivare. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Aros Bostad. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Per Blom.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post: 
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Prenumerera