Baker McKenzie legal rådgivare till Carnegie och Pareto vid InDex Pharmaceuticals riktade nyemission

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (InDex) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 140 miljoner kronor.

Nettolikviden från den riktade emissionen avses att användas för att förbereda bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för fas III samt för den löpande verksamhet och finansiell flexibilitet.

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. 

Carnegie Investment Bank AB (publ) och Pareto Securities AB agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade emissionen och Baker McKenzie var juridisk rådgivare till Joint Bookrunners avseende svensk och amerikansk rätt. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Ian Gulam och Stefan Balazs i Stockholm samt Megan Schellinger i London. 

Kontakt 
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80, joakim.falkner@bakermckenzie.com 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  


 

Taggar:

Prenumerera