Baker McKenzie legal rådgivare till DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners vid Vicore Pharmas riktade nyemission av aktier om 185 miljoner kronor

Vicore Pharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, genomförd av DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners som Joint Bookrunners. Härigenom tillförs bolaget 185 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den riktade nyemissionen genererade ett stort intresse. Bland investerarna återfinns både svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, HBM Healthcare Investments AG och Swedbank Robur Fonder.

Vicore Pharma utvecklar innovativa läkemedel mot ovanliga lungsjukdomar och närliggande indikationer. Vicore Pharma avser att använda emissionslikviden till att finansiera förberedelser för en pivotal studie av VP01 mot idiopatisk lungfibros (IPF), utveckling av kommersiell formulering samt tillverkningsrelaterade aktiviteter, förberedelser för en pivotal studie av VP01 i COVID-19, accelerationen av utvecklingsprogrammet för uppföljningsmolekyler till VP01 genom finansiering av preklinisk utveckling och en fas I-studie (i friska frivilliga), och allmänna bolagsändamål för att förlänga tidpunkten till när bolaget kan komma att behöva ytterligare finansiering till det andra kvartalet 2023.

DNB Markets, Pareto Securities och Zonda Partners agerade Joint Bookrunners i samband med den riktade nyemissionen. Baker McKenzie var legal rådgivare till Joint Bookrunners och teamet bestod av Joakim Falkner, Ian Gulam samt Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80
E-post: joakim.falkner@bakermckenzie.com

 

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com 

 

Taggar:

Prenumerera