• news.cision.com/
  • Baker McKenzie/
  • Baker McKenzie legal rådgivare till säljande minoritetsaktieägare i samband med Olinks börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA

Baker McKenzie legal rådgivare till säljande minoritetsaktieägare i samband med Olinks börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA

Report this content

Olink Holding AB har genomfört en börsnotering på The Nasdaq Global Market, New York i USA. Börsnoteringen involverade sammanlagt 20 294 116 stamaktier i form av amerikanska depåbevis, inklusive 7 058 822 depåbevis som säljs av befintliga aktieägare, som erbjöds allmänheten till ett pris om 20 USD per depåbevis, där varje depåbevis representerar en stamaktie. Den sammanlagda bruttolikviden uppgår till 405,9 miljoner USD före avdrag för transaktionskostnader.

Olink Holding AB är ett företag som tillsammans med det vetenskapliga samfundet påskyndar proteomik inom flera sjukdomsområden för att möjliggöra nya upptäckter och förbättra patienternas liv. Olink tillhandahåller en plattform av produkter och tjänster som distribueras genom stora biofarmaceutiska företag och ledande kliniska och akademiska institutioner. Företaget grundades 2016 och är etablerat i Europa, Nordamerika och Asien. Olink har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige.

Goldman Sachs & Co. LLC och Morgan Stanley & Co. LLC agerade lead book-running managers. SVB Leerink LLC agerade joint book-running manager. BTIG, LLC agerade co-manager.

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till säljande minoritetsaktieägare med ett team bestående av Henric Roth och Ian Gulam i Stockholm, Adam Farlow och Megan Schellinger i London, samt ytterligare jurister från flertalet av firmans kontor i USA.

Kontakt
Henric Roth, advokat och partner, Baker McKenzie
Tfn: 0760-51 80 44
E-post:
henric.roth@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och vår verksamhet är klimatneutral sedan 2020. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Prenumerera