Baker McKenzie legal rådgivare till Xbrane Biopharma vid riktad nyemission om cirka 380 MSEK

Report this content

Xbrane Biopharma AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 380 miljoner kronor till en teckningskurs om 135 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Ett antal svenska och internationella institutionella investerare, inklusive Lancelot Asset Management, Serendipity Group, Swedbank Robur Fonder och TIN Fonder, har tecknat aktier i den riktade nyemissionen.

Xbrane Biopharma utvecklar biologiska läkemedel baserat på en patenterad plattformsteknologi som ger signifikant lägre produktionskostnad jämfört med konkurrerande system. Xbranes ledande produktkandidat Xlucane är en biosimilar på originalläkemedlet Lucentis®, som adresserar marknaden för oftalmiska VEGFa-hämmare som uppgår till 10,4 miljarder EUR.

Kempen & Co och Pareto Securities agerade Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. Handelsbanken Capital Markets agerade Co-Manager. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Xbrane Biopharma med ett internationellt kapitalmarknads-team bestående av Joakim Falkner, Johanna Flink och Carl Isaksson från Stockholm samt Adam Farlow och Charles Farnsworth från London.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat, partner, solicitor, head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten är klimatneutral sedan 2020www.bakermckenzie.com  

Prenumerera