Baker McKenzie rådgivare i börsnotering av Climeon

Fredagen den 13 oktober inleddes handeln med Climeons aktier på Nasdaq First North Premier. Teckningskursen var 31 kronor per aktie, vilket motsvarar ett börsvärde på cirka 1,3 miljarder kronor.  

Climeon tillhandahåller en teknik som tillvaratar energin i spillvärme från industrier samt lågtempererad geotermisk värme för att generera elektricitet. Intresset inför noteringen var mycket stort, både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten i Sverige. 

Pareto Securities var Global Coordinator och Sole Bookrunner och Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med noteringen. Från Baker McKenzie deltog huvudsakligen Joakim Falkner, Henrik Roth, Per Blom och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,  joakim.falkner@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadsansvarig, Baker McKenzie, tfn 070-318 9043, jenny.bildsten@bakermckenzie.com  

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera