Företagsaffärerna inom healthcare väntas öka under 2018

Starka marknadsförhållanden och sänkt amerikansk bolagsskatt bidrar till ökad transaktionsaktiviteten inom healthcare-sektorn under 2018. Värdet på de globala företagstransaktionerna inom healthcare väntas öka med drygt 50 procent - från 277 miljarder US-dollar förra året till 418 miljarder US-dollar 2018. Det visar Baker McKenzies rapport Global Transactions Forecast - Healthcare, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar fram till år 2020. Mer än hälften av transaktionerna inom healthcare - 250 miljarder US-dollar - väntas ske i Nordamerika.

- Transaktionsaktiviteten inom healthcare dämpades under 2017 som en följd av osäkerheterna i kölvattnet av Brexit, det amerikanska valet och den väntade skattereformen i USA, säger Peder Oxhammar, partner på Baker McKenzie i Stockholm.

- Vi förutspår dock att transaktionsaktiviteten kommer att öka och nå en topp 2018. Den sänkta bolagsskatten i USA, från 35 procent till 21 procent, leder till en ökad vilja till förvärv hos de amerikanska storbolagen. Många av bolagen har dessutom kapital utomlands, som de nu troligtvis hämtar hem när skattevillkoren blir mer fördelaktiga, säger Peder Oxhammar.

Även värdet på de globala börsintroduktionerna inom sektorn väntas öka från 15,7 miljarder US-dollar år 2017 till 22,3 miljarder US-dollar 2018.

- Börsfönstret är fortsatt öppet för innovativa läkemedelsbolag. Under 2017 var det flera intressanta svenska bolag som gick till börsen, till exempel Alligator Bioscience, BioArctic, Biovica, och X-Brane Biopharma för att nämna några av de bolag som vi arbetat med under året säger Peder Oxhammar.

Trots en minskning av stora healthcare-transaktioner under 2017 är bolagen fortsatt aktiva med att avyttra tillgångar som inte tillhör kärnverksamheten. Syftet är att istället göra tilläggsförvärv, inlicensieringar och investeringar inom strategiska terapeutiska områden såsom immuno-onkologi, kardiovaskulära sjukdomar och diabetes där flera innovativa vetenskapliga genombrott och landvinningar gjorts. 

- Läkemedelsindustrin fortsätter dessutom utmanas av att flera viktiga patent inom  en snar framtid kommer att gå ut, både för vanliga läkemedel men även för biologiska läkemedel där försäljningen hotas av så kallade biosimilarer. Detta är en utmaning som många företag är akut medvetna om, varför vi nu ser ett ännu intensivare fokus på inlicensiering och förvärv inom strategiska terapeutiska områden, säger Peder Oxhammar.

Avmattning efter 2018
Efter 2018 väntas en allmän konjunkturnedgång och avmattning för både företagstransaktioner och börsnoteringar inom såväl healthcare-sektorn som inom andra sektorer. Värdet på de globala företagstransaktionerna inom healthcare väntas landa på 414 miljarder US-dollar 2019 för att sedan minska till 368 miljarder dollar 2020. Värdet på de globala börsintroduktionerna inom healthcare-sektorn väntas uppgå till 21,4 miljarder US-dollar år 2019 och 17,7 miljarder US-dollar 2020.

Kontakt
Peder Oxhammar, partner, Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 25, peder.oxhammar@bakermckenzie.com  
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie Stockholm, tfn 070-318 90 43, jenny.bildsten@bakermckenzie.com 

 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Om Global Transactions Forecast
Oxford Economics have used statistical techniques to estimate the historic relationship between M&A and IPO activity and key drivers, such as GDP growth, equity prices, trade flows, money supply, legal structure and property rights and freedom to trade. Based on their forecasts for GDP growth along with anticipated changes to the other criteria in each of the 37 markets has allowed OE to project the future value of M&A and IPO transactions. These predictions have also benefitted from Baker McKenzie partners around the world giving their views on the latest trends in their market and the likely evolution of transactions in their country. In estimating global transactional activity, the forecast uses data on completed deals rather than announced deal values. From an analytical modeling perspective, it makes more sense to use completed deals for forecasting as it reflects actual outcomes. When calculating estimations, Oxford Economics grouped countries according to standard IMF classifications. 

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com