ISO-certifikat till Baker & McKenzies Stockholmskontor

Stockholm den 17 juni 2013Sedan den 12 juni 2013 är Baker & McKenzies Stockholmskontor ISO-certifierade. Det är en naturlig följd av firmans syn på miljöarbete som en del i Baker & McKenzies långsiktiga arbete inom miljö och socialt ansvar. Miljöarbetet som lett fram till certifieringen har pågått i flera år.

Baker & McKenzies Stockholmskontor har den 12 juni 2013 certifierats enligt ISO 14001:2004 miljöledningssystem. ISO 14001 är den internationella standarden för miljöledningssystem och tillämpas av företag inom alla branscher och industrier. På Stockholmskontoret är hela personalen mycket engagerad i miljöarbetet. Miljöfrågor är viktiga generellt för firman, inte bara lokalt utan även globalt.

– Med certifieringen tar vi steget hela vägen ut och förbinder oss att verka för ständiga förbättringar inom miljöområdet och hur vi kan minska vår miljöpåverkan. Vi är väldigt glada och stolta över att ha blivit certifierade som en av de första advokatbyråerna i Sverige och hoppas att detta arbete ska inspirera ännu fler i branschen att gå samma väg, säger Sten Bauer, Managing Partner på Baker & McKenzie i Stockholm.

Baker & McKenzies Stockholmskontor har arbetat aktivt med miljöfrågorna sedan 2008 då Stockholmskontorets personal initierade ett mer konkret långsiktigt miljöarbete. Sedan ett par år tillbaka finns ett särskilt miljöutskott som arbetar aktivt med miljöfrågorna. De senaste åren har ansträngningarna intensifierats, bland annat i och med flytten till LEED-certifierade lokaler med närhet till allmänna kommunikationer.

Miljöarbetet sker både i det stora och i det lilla. Det kan handla om allt från ekologisk mat och sopsortering till att välja miljövänliga färdmedel i största möjliga utsträckning. Med över 70 kontor över hela världen kan Baker & McKenzie bistå klienter på plats och därmed minska miljöpåverkan vid resor och möten. Utöver firmans miljöinitiativ, arbetar Baker & McKenzie också löpande, inom CSR och med flera olika pro bono-projekt.

För ytterligare information:
Sten Bauer, Managing Partner Baker & McKenzie Stockholm
Tel: 46 8 566 177 16, email: sten.bauer@bakermckenzie.com

Om Baker & McKenzie
Baker & McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer inriktad på affärsjuridik och har 73 kontor i 45 länder. I Stockholm finns Baker & McKenzie sedan 1991. Sedan 1949 har Baker & McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens framstående företag och organisationer. Baker & McKenzie utsågs 2012 till European Law Firm of the Year av Chambers. (http://www.bakermckenzie.com)