Keesing Media Group förvärvar del av Aller Medias portfölj av korsordstidningar

Det internationella korsordsförlaget Keesing Media Group, som ägs av investeringsfonden Ergon Capital Partners, förvärvar en del av Aller Medias portfölj av korsordstidningar.

Keesing Media Group är Europas största publicist av korsordsmagasin. Förvärvet, som sker genom en verksamhetsöverlåtelse, är föremål för sedvanliga villkor och förväntas slutföras under tidig vår 2019.

Baker McKenzie företräder Keesing Media Group i samband med förvärvet. Från Baker McKenzie deltar huvudsakligen Costin Mihailescu, John Gustafson, Alex Ydstie, Emelie Hager och Johan Zetterström.

Kontakt 
Costin Mihailescu, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 51, costin.mihailescu@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie fler än 13 000 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera