Kinesiska investeringar på rekordlåga nivåer – vågen av kinesiska investerare har uteblivit 2020

De utgående kinesiska M&A-affärerna minskade kraftigt årets fem första månader, till både Europa och Nordamerika. I Sverige sjönk de kinesiska M&A-affärerna från 1,2 miljarder USD januari-maj 2019 till mindre än 10 miljoner USD totalt årets fem första månader. Transaktionerna var för första gången på ett decennium större till Kina än från Kina. Det visar en ny analys från advokatbyrån Baker McKenzie och analysföretaget Rhodium Group.

De utgående kinesiska M&A-affärerna föll rejält från januari till maj i år. Det totala värdet på de utgående kinesiska M&A-affärerna sjönk med hela 93 procent i Europa årets första fem månader, jämfört med 2019, till endast 1,4 miljarder US-dollar, och med 89 procent i Nordamerika, till 700 miljoner dollar.

– Kinesiska företag med globala ambitioner står inför en mycket annorlunda situation idag, på grund av högre skuldsättning, lägre inhemsk likviditet och kontroll av utgående kapitalflöden. Samtidigt är handelsrelationerna mellan USA och Kina fortsatt frostiga och flera länder har infört eller planerar att införa investeringsbegränsningar, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm.

Skärpta regler efter covid-19
Många länder runtom i världen har infört eller skärpt sina regler för granskning av utländska investeringar, för att skydda nationella intressen och strategiska tillgångar under lågkonjunkturen orsakad av covid-19-pandemin, däribland Spanien, Frankrike och Australien. Även i Sverige pågår en utredning för att reglera oönskade utländska direktinvesteringar.

EU-kommissionen har också föreslagit nya regler för att utländska statliga subventioner inte ska underlätta för uppköp av företag i EU, eller att konkurrensen ska snedvridas när det gäller exempelvis investeringar eller prissättning.
Men – rädslorna verkar ha varit obefogade, åtminstone vad gäller kinesiska investerare, då vågen av kinesiska investerare i kölvattnet av covid-19-pandemin hittills har uteblivit.

Omkastade roller
De kinesiska företagens utgående M&A-affärer, mätt som kommunicerade transaktioner, har januari-maj minskat med 71 procent i volym och 88 procent sett till värde, jämfört med samma period 2019. Kinesiska företags utgående M&A-affärer uppgick till 6,5 miljarder USD de första fem månaderna 2020. Det kan jämföras med kommunicerade M&A-affärer till Kina, vilka uppgick till 9 miljarder USD samma period, och därmed var större än de kommunicerade utgående kinesiska M&A-affärerna för första gången på ett decennium. Främst europeiska och amerikanska multinationella företag har drivit den här trenden.

Europeiska och amerikanska företag har bland annat investerat i konsumentvaruföretag riktade till Kinas medelklass. Ett exempel under Q1 2020 är Pepsis förvärv av kinesiska Be & Cheery.
Vidare köper utländska företag aktier i sina egna joint ventures. Exempelvis Volkswagen har tagit kontroll över sitt joint venture med Anhui Jianghuai Automotive Group.
För det tredje har kinesiska företag mognat och blivit branschledande inom vissa områden; det har blivit attraktivt att även köpa teknik och industriella tillgångar i Kina.

– Kina har lättat på ett antal restriktioner för utländska köpare när det gäller att kunna förvärva kinesiska tillgångar. Den kinesiska marknadens storlek gör landet attraktivt för internationella företag som söker tillväxt genom förvärv, säger Anders Fast.

Finansiella tjänster, infrastruktur och logistik
De sektorer som främst har attraherat kinesiska köpare utomlands är finansiella tjänster och företagstjänster, men också infrastruktur samt logistik.

Nedgång i investeringar till Sverige
I Sverige uppgick de kommunicerade kinesiska M&A-affärerna till mindre än 10 miljoner USD totalt för årets fem första månader. Det kan jämföras med de första fem månaderna 2019, då de kommunicerade kinesiska M&A-affärerna uppgick till 1,2 miljarder USD.

Totalt sett var de kinesiska investeringarna i Sverige betydligt lägre 2019 jämfört med 2018, då Zhejiang Geely Holding Groups investering i AB Volvo drev upp det totala värdet på de kinesiska direktinvesteringarna.

– Ett ömsesidigt tillträde till marknaderna är självklart positivt och centralt för att gränsöverskridande investeringar mellan världens största ekonomier ska fortgå, säger Anders Fast.
– Även om transaktionerna från kinesiska företag har minskat i år så ser vi fortfarande stort intresse för framförallt teknikbolag, främst mindre investeringar. På lång sikt räknar vi också med att Norden kommer att vara attraktivt för kinesiska direktinvesteringar. Här finns många intressanta tillväxtföretag, inte minst inom tekniksektorn, säger Anders Fast.

Baker McKenzie har tillsammans med Rhodium Group kartlagt investeringarna mätt som kommunicerade M&A-affärer, under januari-maj 2020.
Baker McKenzies analysverktyg Foreign Investment Review svarar på frågor om utländska investeringar i 24 jurisdiktioner avseende regleringar, risker och hinder. Se http://fire.bakermckenzie.com/

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 92
E-post: anders.fast@bakermckenzie.com
Anna Löfstrand, Communications, Baker McKenzie Stockholm, tfn 0704-61 59 62
E-post: anna.lofstrand@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Taggar:

Prenumerera