Ökad tillväxt för Baker McKenzie

Advokatbyrån Baker McKenzie växer och redovisar ännu ett år med god tillväxt och starkt resultat. De globala intäkterna ökade till 2,9 miljarder USD för räkenskapsåret 2018, som avslutades den 30 juni 2018. Det motsvarar en ökning med 10 procent jämfört med föregående år. Även i Sverige ökade intäkterna, med 10 procent till 194 miljoner kronor.

Av de globala intäkterna stod regionen Asia Pacific för 26 procent, EMEA för 39 procent och Americas för 35 procent.

Innovation och tillväxt i fokus
Under året har Baker McKenzie haft stort fokus på att utveckla innovativa tjänster.
– Det är en spännande tid där den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter för oss att kunna erbjuda smarta tjänster till våra klienter. Vi har satsat stort på projektledning, Legal Project Management, och på att utveckla centers of excellence. Vi har också effektiviserat våra partnerskap med klienter genom investeringar i bransch- och klientprogram, säger Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm.

Vidare har Baker McKenzie erhållit flera utmärkelser, vilket visar på firmans innovativa förmåga och ledarskap. Till dessa hör att Thomson Reuters rankade Baker McKenzie som nummer ett i världen sett till antalet gränsöverskridande affärer det senaste decenniet och att Acritas Global Elite Law Firm Brand Index för åttonde året i rad utsåg Baker McKenzie till världens starkaste varumärke bland globala advokatbyråer. Baker McKenzie utsågs också på nytt till en av de främsta advokatbyråerna för kvinnor att arbeta på, av Working Mother Magazine, Law 360 och Euromoney.

Baker McKenzie utsåg under året 67 medarbetare till nya delägare, varav 40 procent var kvinnor. Utöver dessa externrekryterades 53 nya delägare. Firman har totalt 13 500 medarbetare.

Stark tillväxt i Sverige
Omsättningen för Baker McKenzies Stockholmskontor ökade med 10 procent till 194 miljoner kronor under räkenskapsåret.
– Vi har gjort flera spännande rekryteringar under året och haft god tillväxt inom i princip alla våra fokusområden, särskilt inom kapitalmarknadstransaktioner och private equity, men även inom compliance, trade och tvistelösning, säger Anders Fast.

Baker McKenzie Stockholm klättrade i Mergermarkets ranking över genomförda transaktioner i Norden för första halvåret 2018. Baker McKenzie klättrade till en tredje plats sett till transaktioner mätt i värde (H1 2017: plats 52) och till plats 9 sett till antalet genomförda affärer under första halvåret 2018 (H1 2017: plats 19).

– Vi ser stor tillväxtpotential och en god utveckling inom M&A, bank och finans, kapitalmarknad, compliance, trade och tvistelösning. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt och räknar med fortsatt god tillväxt framöver, säger Anders Fast.

Kontakt
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, tfn 08-566 177 92, anders.fast@bakermckenzie.com
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie, tfn 070-318 90 43, jenny.bildsten@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 47 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com 

Taggar:

Om oss

Om Baker McKenzie Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com

Prenumerera