Rekordår för börsintroduktioner globalt – starkt andra halvår i Sverige

Report this content

2020 har haft den högsta nivån av kapitalanskaffning i börsintroduktioner globalt på ett decennium, och fortsatt tillväxt väntas för 2021. I Sverige var aktiviteten dämpad det första halvåret, men en stark återhämtning skedde det andra halvåret. Det visar advokatbyrån Baker McKenzies IPO-rapport för 2020.

2020 slog börsintroduktionerna rekord globalt i kapitalanskaffning; 331 miljarder US-dollar togs in i totalt över 1 591 börsnoteringar, vilket var en värdeökning med 42 procent jämfört med 2019. I advokatbyrån Baker McKenzies IPO Report 2020 redogörs för marknadsdata, insikter och drivkrafter för 2020 och 2021. Rapporten visar:

  • Både volymen (antalet noteringar) och värdet på börsintroduktionerna ökade globalt, och värdetillväxten berodde på en fortsatt trend med megaaffärer (affärer med ett värde på över en miljard US-dollar) drivet av kinesiska och amerikanska företag.
  • Pandemin har påverkat hur företag väljer att börsintroduceras och ta in kapital.
  • COVID-19 och politiska spänningar bidrog till allt fler inhemska börsnoteringar, relativt gränsöverskridande noteringar.
  • Nivån på Venture Capital-investeringar på alla marknader, och särskilt inom teknik- och sjukvårdssektorn, var rekordhög.

Starkt andra halvår i Sverige
I Sverige var aktiviteten dämpad vad gäller börsintroduktioner det första halvåret, med en stark upphämtning under hösten.

  • I Sverige var det färre börsintroduktioner under första halvåret, främst på grund av COVID-19 och den stora marknadsosäkerhet som rådde. Efter sommaren har dock många noteringar lanserats som tidigare varit uppskjutna, tillsammans med att ett flertal nya noteringar har nått i mål. Under hela året har det även varit både många och stora riktade nyemissioner, säger Joakim Falkner, Advokat och ansvarig för Capital Markets i Europa, Mellanöstern och Afrika på Baker McKenzie.

Den globala bilden
Efter en global avmattning under Q1 och Q2 på grund av pandemin, ökade börsintroduktionsaktiviteten under Q3, då den mer än fördubblades jämfört med Q2 2020.

Trender 2021
En trend 2021 är den ökande betydelsen av hållbarhetsfrågor (Environmental, Social, Governance), som har blivit allt viktigare för företag, styrelser, företags kunder och anställda. Exempelvis NASDAQ har meddelat att de kommer att införa krav på mångfald i styrelser för börsnoterade företag.

  • Det finns inte någon motsättning mellan att skapa värde och samtidigt tillmötesgå anställdas, leverantörers, kunders, borgenärers, samhällets och miljömässiga intressen. Styrelser måste verka för ett tydligt företagssyfte, en bra intressentdialog och styrning, vilket ligger till grund för effektiva ESG-strategier, säger Joakim Falkner.

Branschperspektivet
Sett till alla börsintroduktioner globalt under året gjordes flest börsintroduktioner och till störst värde i den finansiella sektorn, med 108 miljarder US-dollar i anskaffat kapital i 360 noteringar, följt av teknik, industri, sjukvård och därefter konsumentprodukter och -tjänster.

USA och Kina dominerade listan över de börser som har haft flest noteringar, med NYSE på första plats följt av NASDAQ, Hong Kong-börserna (HKEx och HK GEM), Shanghai-börsen och Shenzhen-börsen.

Nordamerika
År 2020 noterades flest antal amerikanska företag på 20 år. Det är också första gången någonsin som amerikanska företag har tagit in över 100 miljarder US-dollar genom börsintroduktioner.

Asien-Stillahavsområdet
Även om det har skett en generell nedgång i aktiviteten på de viktigaste APAC-marknaderna på grund av COVID-19, förväntas marknaderna fortsätta att återhämta sig, vilket syntes redan Q3 2020 på viktiga börser i regionen.

Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA)
På helsårsbais har aktiviteten avseende börsintroduktioner sjunkit i EMEA, dock från höga nivåer. Medan andra marknader har sett rekordhög återhämtning under andra halvåret 2020 väntas takten av börsnoteringar, med vissa undantag som t.ex. Sverige, generellt sett förbli dämpad på EMEA-basis. London har dock sett en kraftig ökning av antalet kapitalanskaffningar för noterade bolag. 2021 väntas en ökning av börsintroduktioner över hela Europa, särskilt i London och Norden, där det finns en stark pipeline av börskandidater, även om Brexit gör att London är mer osäkert som noteringsplats.

Sverige
I Sverige uppgick värdet på börsnoteringarna till 17,6 miljarder SEK i 9 stycken noteringar på Stockholmsbörsens huvudlista samt att 2 gränsöverskridande noteringar drog in 1,6 miljarder SEK. Det kan jämföras med 2019 då det totala värdet på börsnoteringarna uppgick till 20,7 miljarder SEK i totalt 10 noteringar.

  • Aktiviteten och noteringarna har tagit rejäl fart efter sommaren. Vår bedömning är att den kraftigt ökade noteringsaktiviteten kommer att hålla i sig 2021. Vi ser också ett stort intresse för dual listings, det vill säga när bolag noteras på mer än en börs samt att utländska bolag vill notera sig i Sverige, såsom t.ex. Implantica och Media and Games Invest, säger Joakim Falkner.

Läs mer här: https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/12/ipo-report-2020

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat och ansvarig för Capital Markets, Europa, Mellanöstern och Afrika, Baker McKenzie
Telefon: 0733 63 22 30
E-post:
joakim.falkner@bakermckenzie.com

Viktor Backemar, Marketing & Communications Manager, Business Development, Baker McKenzie
Telefon: 0790 65 38 14
E-post:
viktor.backemar@bakermckenzie.com

Om Baker McKenzie
Baker McKenzie är en av världens ledande fullservicebyråer inom affärsjuridik.  Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 000 medarbetare på 77 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. 

Prenumerera