Starkt år för Baker McKenzie

Report this content

Advokatbyrån Baker McKenzie fortsätter växa i alla regioner och redovisar intäkter globalt om 2,92 miljarder USD för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2019. Det motsvarar en ökning med 4,4 procent jämfört med föregående år. I Sverige steg intäkterna med 9 procent till 212 miljoner kronor.

–    2019 var ytterligare ett bra år för oss, både globalt och på nationell nivå, och det är glädjande att vi i Sverige har passerat milstolpen 200 miljoner kronor i intäkter. Vi har haft god tillväxt inom alla våra fokusområden, framförallt inom transaktionsområdet, säger Anders Fast, Managing Partner på Baker McKenzie i Stockholm. 
–    Vi har också gjort flera spännande rekryteringar under året med nya medarbetare inom bland annat bank och finans, säger Anders Fast.


Ander Fast, Baker McKenzie

Inkluderande arbetsplats
Under året har Baker McKenzie arbetat aktivt för en ökad mångfald och jämställdhet. 
–    I arbetet med att vara en inkluderande och jämställd arbetsplats har vi satt ett globalt mål om att ha minst 40 procent kvinnliga delägare, säger Anders Fast.

I juni utsågs 81 nya delägare och närmare 40 procent av dessa var kvinnor. Totalt sett är 44 procent av advokaterna och 26 procent av delägarna kvinnor.

Baker McKenzie har erhållit flera utmärkelser under året. Thomson Reuters rankade Baker McKenzie på första plats avseende gränsöverskridande affärer de senaste 12 åren och i Thomson Reuters Capital Markets EMEA-rankning för Sverige topprankades Baker McKenzies Stockholmskontor för tredje året i rad. Vidare rankade Law 360 Baker McKenzie som den ledande globala advokatbyrån i sin årliga enkät och Acritas Global Elite Law Firm Brand Index utsåg för nionde året i rad Baker McKenzie till världens starkaste varumärke bland globala advokatbyråer.

Baker McKenzie stödjer Agenda 2030 och har under året genomfört en studie för att identifiera hur firman ytterligare kan bidra positivt till de globala målen för hållbar utveckling. Baker McKenzie undertecknade FN:s Global Compact 2015.

–    Vi ska fortsätta bygga vårt interna och externa varumärke och skapa en ännu mer attraktiv arbetsmiljö, präglad av jämställdhet och mångfald och med fortsatt fokus på innovation, säger Anders Fast.

Långsiktigt värde
Baker McKenzie räknar med fortsatt god tillväxt.
–    Vi arbetar för att fortsätta stärka vårt heltäckande erbjudande av kvalificerad lokal och gränsöverskridande rådgivning. Med starkt ledarskap, kvalificerad rådgivning och expertis samt ett djup klientfokus ser vi fram emot att fortsätta skapa värde för våra klienter, och vi räknar med fortsatt god tillväxt framöver, säger Anders Fast.

Läs det globala pressmeddelandet här.

Kontakt 
Anders Fast, Managing Partner, Baker McKenzie Stockholm, 08-566 177 92, anders.fast@bakermckenzie.com 
Jenny Bildsten, marknadschef, Baker McKenzie, 070-318 90 43, jenny.bildsten@bakermckenzie.com 

Om Baker McKenzie 
Baker McKenzie är en av världens ledande advokatbyråer med inriktning på affärsjuridik. Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 78 kontor i 46 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem. www.bakermckenzie.com  

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media