Bästa omsättningen och resultatet hittills (rättelse)

Rättelsen avser missad information om att denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 352 MSEK (325).
 • Orderingången uppgick till 278 MSEK (436).
 • Orderstocken uppgick till 1.469 MSEK (1.641).
 • Rörelseresultatet ökade med 12 procent till 49 MSEK (44).
 • Resultat efter skatt ökade med 10 procent till 37 MSEK (34).
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,62 SEK (1,64).
 • Operativt kassaflöde ökade till 86 MSEK (43).

Halvårsperioden: januari – juni

 • Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 673 MSEK (595).
 • Orderingången uppgick till 618 MSEK (798).
 • Rörelseresultatet ökade med 17 procent till 84 MSEK (71).
 • Resultat efter skatt ökade med 16 procent till 62 MSEK (54).
 • Resultat per stamaktie ökade med 9 procent till 2,85 SEK (2,62).
 • Operativt kassaflöde ökade till 90 MSEK (35).

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Covid-19 har påverkat Balcos orderingång i första och andra kvartalet då stämmor har flyttas fram. I övrigt har verksamheten fungerat normalt förutom vissa extra kostnader på byggarbetsplatser och frakter.
 • Balco har i kvartalet erhållit stora order i Nederländerna och Storbritannien.

"Bästa kvartalet hittills när det gäller nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt riktigt starkt kassaflöde trots de utmaningar som Covid-19 har medfört. Vi bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret.", Kenneth Lundahl VD och koncernchef

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 27 augusti 2020 klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 73
UK: +44 333 300 92 70
USA: +1 833 249 84 05

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 07:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef
Tfn: 070-630 20 57

Michael Grindborn, CFO och IR-chef
Tfn: 070-670 18 48

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 400 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2019 uppgick till 1 221 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Om oss

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Balco ägs av Segulah IV L. P. samt av ledning och anställda i bolaget. Omsättningen under 2016 uppgick till 802 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar