Förbättrade ESG-betyg för Balco Group

Report this content

Balco har tagit flera viktiga kliv inom sitt hållbarhetsarbete. De målinriktade insatserna ger nu resultat i form av förbättrad ESG-risk rating. I Sustainalytics senaste värdering av företaget förbättrar Balco sin ESG-risk rating från 28,6 till 20,8.

– Det är positivt att vårt hållbarhetsfokus även avspeglas i oberoende bedömningar. Det är ett kvitto på att det systematiska arbete vi bedriver har effekt. Vi är naturligtvis inte nöjda här utan vårt mål är att nästa år komma under 20 och därmed nå ESG-risk rating ”Low”, säger Johan Fälth, hållbarhetsansvarig på Balco Group.

I ESG-bedömningen sammanvägs företagets insatser när det gäller miljö, socialt ansvar samt styrning. Balcos förbättrade ESG-betyg är ett resultat av flera olika aktiviteter inom Balco Group de senaste två åren. Bland dessa kan nämnas en satsning på 100 procent återvinningsbara material i produkterna samt livscykelanalyser som visar att företagets inglasade balkongsystem betalar tillbaka sin klimatskuld redan inom halva den beräknade livslängden.

Uppdaterade policyer, system för anonym hantering av visselblåsare samt satsningar på utbildning, kommunikation och systematisk redovisning och uppföljning av hållbarhetsmål, är andra prioriterade områden som garanterar transparens och stärker engagemanget i hållbarhetsfrågor.

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57, kenneth.lundahl@balco.se

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 18, michael.grindborn@balco.se

Johan Fälth, Hållbarhetsansvarig, 073-345 61 25, johan.falth@balco.se

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 500 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2020 uppgick till 1 200 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm.  

Prenumerera