Fortsatt expansion och god underliggande tillväxt

Andra kvartalet: april – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 273,6 MSEK (268,4), en ökning med 1,9 procent eller 5,2 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 299,4 MSEK (394,8), en minskning med 24,1 procent.
 • Orderstocken ökade med 28,8 MSEK och uppgick till 1308,8 MSEK vid kvartalets slut.
 • Rörelseresultatet uppgick till 31,5 MSEK (30,8), en ökning med 2,3 procent. Anpassningen till IFRS 15 har minskat rörelseresultatet med 3,7 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,1 MSEK (12,4), en ökning med 87 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,05 SEK (0,91), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 12,9 MSEK (42,5).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat kvartalets omsättning med 9 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Halvårsperioden januari – juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 516,1 MSEK (499,2), en ökning med 3,4 procent eller 16,9 MSEK. Ökningen var i sin helhet organisk.
 • Orderingången uppgick till 570,7 MSEK (614,9), en minskning med 7,2 procent.
 • Orderstocken ökade med 70,4 MSEK, motsvarande 13,6 procent mer än omsättningen i perioden.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,5 MSEK (53,9), en minskning med 0,7 procent. Anpassningen till IFRS 15 har minskat rörelseresultatet med 7,4 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,7 MSEK (19,6), en ökning med 97 procent.
 • Resultat per stamaktie uppgick till 1,92 SEK (1,38), före och efter utspädning.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -10,1 MSEK (34,4).
 • Anpassningen till de nya redovisningsreglerna enligt IFRS 15 har minskat periodens omsättning med 16 MSEK. Jämförelsetalen har inte omräknats.

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång

 • Balco har under kvartalet tecknat en order i Stockholm med ett ordervärde uppgående till cirka 100 MSEK. Projektstart sker när kunden har erhållit bygglov.
 • Efter kvartalets utgång har Balco förlängt bankavtalet och det löper nu till september 2021.

Telefonkonferens

En telefonkonferens hålls idag den 24 augusti klockan 09:00 (CET) då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Fredrik Hall presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på: 

 • SE: +46 8 566 427 01 eller
 • UK: +44 203 008 98 02
 • US: +1 855 753 22 37

För mer information, vänligen kontakta:
Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 20 57
Fredrik Hall, CFO, 070-392 77 30
Cecilia Lannebo, IR-ansvarig, 072-220 82 77, cecilia.lannebo@balco.se

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad livskvalitet, trygghet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Omsättningen under 2017 uppgick till 989 MSEK. Balco är noterat på Nasdaq Stockholm. 

Om oss

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Balco ägs av Segulah IV L. P. samt av ledning och anställda i bolaget. Omsättningen under 2016 uppgick till 802 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar