Genomgående starkt kvartal

Första kvartalet: januari – mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 269,9 MSEK (242,6), en ökning med 11,3 procent eller 27,3 MSEK.
  • Orderingången uppgick till 361,8 MSEK (271,2), en ökning med 33,4 procent eller 90,6 MSEK.
  • Orderstocken ökade med 100,7 MSEK under kvartalet och uppgick till 1 528,7 MSEK vid kvartalets slut.
  • Rörelseresultatet uppgick till 27,0 MSEK (22,0), en ökning med 5,0 MSEK eller 23,1 procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 19,8 MSEK (15,6), en ökning med 4,2 MSEK eller 27,5 procent.
  • Resultat per stamaktie uppgick till 0,98 SEK (0,87) före och efter utspädning.

Operativt kassaflöde uppgick till -7,7 MSEK (-23,4).

Händelser i första kvartalet och efter kvartalets utgång

  • Valberedningen har förslagit Tomas Johansson till ny styrelseordförande efter Lennart Kalén som har avböjt omval och att Mikael Andersson väljs in som styrelseledamot i stället för Percy Calissendorff som har avböjt omval.
  • För att stärka framtida affärsutveckling och tillväxtmöjligheter har tidigare CFO Fredrik Hall utsetts till affärsutvecklingschef och Michael Grindborn har anställts som ny CFO.

Telefonkonferens

En webbsänd telefonkonferens hålls den 21 maj klockan 09:00 CET då vd och koncernchef Kenneth Lundahl och CFO Michael Grindborn presenterar rapporten och svarar på frågor. För deltagande, vänligen ring in på:

SE: +46 8 505 583 53
UK: +44 333 300 92 73
USA: +1 833 823 05 90

För mer information, vänligen kontakta:

Kenneth Lundahl, vd och koncernchef, 070-630 2057

Michael Grindborn, CFO och IR-chef, 070-670 18 48

Denna information är sådan information som Balco Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 08:00 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Om oss

Balco är ett tillväxtbolag som erbjuder innovativa, patenterade och energibesparande balkonglösningar av hög kvalitet. Bolagets kundanpassade produkter bidrar till en ökad trygghet, livskvalitet och värdeökning till boenden i flerbostadshus. Balco kontrollerar, genom en decentraliserad och effektiv försäljningsprocess, hela sin värdekedja – från produktion till leverans. Företaget, som grundades i Växjö 1987 och har över 300 anställda, är marknadsledare i Norden och är verksam på ett flertal marknader i norra Europa. Balco ägs av Segulah IV L. P. samt av ledning och anställda i bolaget. Omsättningen under 2016 uppgick till 802 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar